Παραθέτουμε παρέμβαση του Γ.Γ της ΠΟΕΠΛΣ:

"Συνάδελφοι, βάσει του π.δ. 33/09 όπως τροποποιήθηκε και ισχύ  (Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις - Αποσπάσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Λιμενικό Σώμα.) δεν μπορείτε να κάνετε προσφυγή εάν το αίτημά σας μετάθεσης δεν ικανοποιηθεί.

Προσφυγή, κατά τον ειδικό για τα στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ (π.δ. 33/09 και 97/2012), μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι συνάδελφοι επιθυμούν ακύρωση ή τροποποίηση ή αναστολή της μετάθεσης που διέταξε το Συμβούλιο Μεταθέσεων, σύμφωνα με τα ανώτερα προεδρικά διατάγματα.

 Όμως σύμφωνα με το Διοικητικό Δίκαιο (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας) και ειδικότερα βάσει του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, το άρθρο 24 του 2690/99, μπορείτε, εφόσον δεν ικανοποιήθηκε το έγγραφο αίτημά σας, να υποβάλετε εκ νέου μία έγγραφη «αίτηση θεραπείας – ιεραρχική προσφυγή«, με την την οποία να ζητάτε την επανεξέταση του νόμιμου αιτήματός σας και βέβαια καλό θα ήταν αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα να αναφέρετε και νέα στοιχεία τα οποία να βοηθούν περισσότερο τη Διοίκηση, ώστε να αποφασίσει να δεχτεί το αίτημά σας και να διατάξει τη μετάθεσή σας.

 Τα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 9,10 και 11 του π.δ. 33/09 όπως τροποποιήθηκε και ισχύ, είναι αυτά στα οποία πρέπει με συγκεκριμένα επιχειρήματα να αναφέρεστε πιο πολύ, προσκομίζοντας και άλλα έγγραφα στοιχεία εφόσον χρειάζεται.

 Αυτό μπορεί να γίνει για όλες τις περιπτώσεις των αιτήσεων μεταθέσεων .

Αυτό συμβαίνει γιατί οι μεταθέσεις και γενικότερα οι μετακινήσεις (αποσπάσεις, διαθέσεις , τοποθετήσεις κλπ) στελεχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ είναι διοικητικές πράξεις, και ως εκ τούτου το Διοικητικό Δίκαιο είναι σίγουρα ανώτερο από το π.δ. 33/09 και γι’ αυτό εξάλλου και οι μεταθέσεις ακυρώνονται με αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων.

Επειδή διαχρονικά παρατηρούνται διαδικαστικές ελλείψεις στη διαδικασία των μεταθέσεων από πλευράς της διοίκησης, προεξέχοντος των περίφημων παραδοχών.

Γι’ αυτό πολλές μεταθέσεις ακυρώνονται (μετά από μεγάλο όμως χρονικό διάστημα, εκτός εάν υπάρχει προσωρινή διαταγή του αρμόδιου δικαστή) από τα Διοικητικά Δικαστήρια.

Τέλος η καθαρή  λύση στο γόρδιο δεσμό των μεταθέσεων είναι από την αρχή ενός δίκαιου θεσμικού πλαισίου μεταθέσεων,  ρεαλιστικό και  εφαρμόσιμο κατά γράμμα και με πλήρη διαφάνεια  , φυσικά προϋποθέτει την κατάργηση των δεσμευτικών διατάξεων του νόμου 4504/2017.

Σαράντος Καμβύσης Γ.Γ ΠΟΕΠΛΣ