Η Ομοσπονδία μας παρακολουθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα τη διαδικτυακή επίθεση από πρόεδρο πανελλήνιας συνδικαλιστικής ένωσης με αφορμή την υποβολή πρότασης της Πρωτοβάθμιας Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης με θέμα τη βαθμολογική εξέλιξη Α/Ξ εκ ΔΥΛΣ (ΕΟΘ).

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι στις τάξεις του συνδικαλιστικού κινήματος και ειδικά στην Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., οι όποιες προτάσεις των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων και της ίδιας της Ομοσπονδίας μας είναι αποτέλεσμα γόνιμου διαλόγου με τους συναδέλφους και αποτελούν αιτήματα στην κατεύθυνση της βελτίωσης του επιπέδου των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της υπηρεσιακής τους κατάστασης.

Κάθε ρύθμιση, που επιφέρει αναβάθμιση στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα πρέπει να είναι κοινή διεκδίκηση και όχι πεδίο αντιπαράθεσης των συνδικαλιστικών ενώσεων.

Η εν λόγω πρόταση της ΕΠΛΣ Ανατολικής Κρήτης (εδώ) απασχόλησε τη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., θα ενταχθεί στο διεκδικητικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας μας και κανείς πέραν των καταστατικών οργάνων μας δεν μπορεί να μας υποδείξει το αντίθετο τονίζοντας ταυτόχρονα ότι καμία Ένωση-μέλος μας δεν είναι πλέον μόνη.

Καλούμε την Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία για την επίτευξη αυτής της διεκδίκησης αλλά και άλλων ζητημάτων, που απασχολούν τους Αξιωματικούς Λ.Σ. και αναμένουν εδώ και χρόνια την επίλυσή τους.