Σχόλιο για την επιστολή https://www.kathimerini.gr/politics/561456598/epis... ΜΗΤΑΡΑΚΗ:

Τα θέματα έρευνας και διάσωσης καλό είναι να τα χειρίζονται αυτοί που είναι εντεταλμένοι και που έχουν την γνώση γι' αυτό. 

Η προβολή από ένα μη αρμόδιο Υπουργείο όπως αυτό της Μετανάστευσης, διεθνώς περιστατικών έρευνας διάσωσης εντός Τουρκικών Υδάτων από το Λιμενικό Σώμα δημιουργεί ερωτηματικά ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

Άλλωστε τέτοια περιστατικά δεν είναι κάτι που συμβαίνουν για πρώτη φορά.

 Η ευαισθησία των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ για την διάσωση ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα έχει καταγραφεί με χρυσά γράμματα στην συνείδηση όλης της ανθρωπότητας...

Μήπως όμως -έστω και άθελα μας- με αυτά τα επιχειρήματα διευκολύνουμε στην πράξη την εδραίωση της αντίληψης στους κόλπους της Ε.Ε., ότι δεν είναι παράλογο και η Τουρκική Ακτοφυλακή να μπορεί να διασώζει εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και ειδικότερα μέχρι τον 25ο παράλληλο (δηλαδή μέχρι την Νάξο...), όπως διεκδικεί η Τουρκική εξωτερική πολιτική...; 

Συνεπώς μάλλον προβληματικό είναι το επιχείρημα της διάσωσης εντός των Τουρκικών Χωρικών για την στηλίτευση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού προβλήματος από πλευράς της Τουρκικής Πλευράς και τις απαράδεκτες πρακτικές της Τουρκικής Ακτοφυλακής, που φτάνουν μέχρι την αδιαφορία διάσωσης ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα στην περιοχή ευθύνης της... 

Τόσα και τόσα περιστατικά με εγκληματικές πρακτικές από πλευράς της Τουρκικής Ακτοφυλακής υπάρχουν καταγεγραμμένα... Τόσα και τόσα περιστατικά καταγεγραμμένα παρουσιάζουν την σύμπραξη της Τουρκικής Ακτοφυλακής για την διευκόλυνση δουλεμπόρων για την μεταφορά μεταναστών στα νησιά μας στο ανατολικό Αιγαίο...

Δηλαδή περιστατικά -πρακτικές που δείχνουν ότι η Τουρκία κακώς χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να προσφέρει το παραμικρό στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης το αντίθετο... 

Βομβαρδίζει η Τουρκία στο Βόρειο Ιράκ, δημιουργεί η ίδια μεταναστευτικές ροές και από πάνω χρηματοδοτείται με τεράστια ποσά (πάνω από 6 δις ευρώ) !!! 

Να μην σταθεί κανείς στο ποιο είναι το αντίστοιχο ύψος της χρηματοδότησης της Ελλάδας, Ιταλίας Μάλτας και Ισπανίας, γιατί απλώς θα μελαγχολήσει... 

Συνεπώς ναι στην διεθνοποίηση και παρουσία των Ευρωπαίων εταίρων μας στα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης, ναι την συνεχή αποκάλυψη του αρνητικού ρόλου που διαδραματίζει η Τουρκία για την διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης... 

Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή χειρισμού σε θέματα που αγγίζουν την ασφάλεια και τα εθνικά συμφέροντα δεδομένου ότι γι' αυτά δεν υπάρχει ενιαία στάση ή ευαισθησία από τους εταίρους μας για την στήριξη της χώρας μας...

 Στην διπλωματική πρακτική υπάρχουν πολλοί τρόποι για την ενημέρωση των εταίρων μας για τις αθέμιτες πρακτικές της Τουρκίας και την συνεχή παραβίαση του διεθνούς δικαίου από πλευράς της...

https://www.limenikanea.gr/gr