Οι τρεις πρώτες παραιτήσεις Δοκίμων από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω Πανελληνίων είναι γεγονός!

Το είχαμε προβλέψει...με ενδιαφέρον θα δούμε  τη συνέχεια...

Αποδοχή παραίτησης Δοκίμου από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ."


.......................................................................................................................................................