ΠΕΑΛΣ: Η κατάργηση της απονομής του βαθμού του Ναυάρχου εν αποστρατεία στους Υπαρχηγούς ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. μας προσβάλλει και η επαναφορά της θα αποτελέσει, μετά τις εκλογές πλέον, πρώτη μας προτεραιότητα. 


Με αφορμή την δημοσίευση, την 11-06-2019, του π.δ. 55/2019, με το άρθρο 1 του οποίου αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του π.δ. 81/2012 "Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λ.Σ. − Ελ.Ακτ.", καλούμε τον κ. Υπουργό και τον κ. Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπως ενημερωθούμε για την αναγκαιότητα. εν μέσω μάλιστα προεκλογικής περιόδου. να καταργηθεί το δικαίωμα του Ανωτάτου Συμβουλίου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. να δύναται να απονέμει στους Υπαρχηγούς Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που αποστρατεύονται, το βαθμό του Ναυάρχου  Λ.Σ. εν αποστρατεία.

Τονίζουμε ότι το εν λόγω π.δ. προσβάλλει τα ήθη, τις αξίες και τις παραδόσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απαξιώνει το θεσμό των Υπαρχηγών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., την προσφορά τους και το έργο τους, ενώ παράλληλα, καταρρακώνει το ηθικό, το όραμα και την προσπάθεια των Αξιωματικών Λ.Σ..

Ως ΠΕΑΛΣ, αναμένουμε την επιχειρηματολογία περί της εν λόγω αναγκαιότητας και δεσμευόμαστε ότι, εφόσον δεν πειστούμε  περί του αντιθέτου, η επαναφορά της τιμητικής απονομής του βαθμού του Ναυάρχου εν αποστρατεία στους Υπαρχηγούς μας, ως οφείλουμε από τον κώδικα αξιών και ηθικής αναγνώρισης της προσφοράς των Αξιωματικών Λ.Σ. θα αποτελέσει, μετά τις εκλογές πλέον, πρώτη μας προτεραιότητα.

Με νεότερη ανακοίνωσή μας θα σας κρατάμε ενήμερους επί των εξελίξεων.


                          Για το Δ.Σ.
      Ο Πρόεδρος                Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ      Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ