Παραθέτουμε επιστολή που λάβαμε μέσω εμαιλ από στέλεχος ΛΣ

"Διαβάσαμε χθες τη συγκρότηση των συμβουλίων μεταθέσεων και προσφυγών <<υποτίθεται>> σύμφωνα με το πδ 11/2021 .  Καταρχήν αυτό που διαπιστώνει κανείς είναι ότι λίγα 24ωρα πριν τις ετήσιες τακτικές κρίσεις κάποιοι έχουν αποφασίσει για κάποιους Αξιωματικούς .Μήπως τελικά έγιναν κρίσεις πριν τις κρίσεις ....και φτιάχνουν κάποιοι κλίμα πριν τις τακτικές κρίσεις  . ?

Αναφορικά  με το άρθρο  περί της Συγκρότησης Συμβουλίων Μεταθέσεων και Προσφυγών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα ήθελα να σας μεταφέρω προς περαιτέρω διερεύνησή σας τα κάτωθι :

1. Το ανώτατο συμβούλιο προσφυγών απαρτίζεται από ζυγό (6 μέλη) αριθμό μελών και όχι μονό. Συνεπάγεται ότι σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει διπλή ψήφο . Νόμιμο μπορεί να είναι αλλά για ένα τέτοιας σπουδαιότητας συμβούλιο θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπήρχε ένα ακόμα μέλος μετά ψήφου ώστε κανείς να μη μπορεί να πει - σκεφτεί ότι έγινε επίτηδες αυτή η επιλογή αριθμού μελών .

2. Άρθρο 34 πδ 11/21 "Συγκρότηση - Αρμοδιότητες - Σύγκληση - Λειτουργία των Συμβουλίων Μεταθέσεων και των Συμβουλίων Προσφυγών."

Σύμφωνα με το πδ  το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων  είναι αρμόδιο για τις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των ανωτέρων και κατωτέρων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Επίσης το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων λειτουργεί και ως Συμβούλιο Προσφυγών για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών οι οποίες ασκούνται κατά των αποφάσεων τοποθετήσεων, ή μεταθέσεων, ή αποσπάσεων μετά από την κύρωση των αντίστοιχων πινάκων του Κατωτέρου Συμβουλίου Μεταθέσεων, καθώς και για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών, οι οποίες ασκούνται κατά των αποφάσεων τοποθετήσεων σε Λιμενικά Τμήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002.

Εφόσον το  Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων λειτουργεί ΚΑΙ ως Συμβούλιο Προσφυγών τοτε γιατί έχουν  ορισθεί με απόφαση άλλα μέλη στο ανωτερο συμβούλιο προσφυγων από αυτά που έχουν ορισθεί στο Ανώτερο συμβούλιο μεταθέσεων το οποίο επαναλαμβάνω λειτουργεί σύμφωνα με το πδ ΚΑΙ ως συμβούλιο προσφυγών .

Έχουν όλα τα παραπάνω λογική ?

Τελικά η αγαπητή διοίκηση όχι μόνο δεν μπόρεσε  να ολοκληρώσει  τις μεταθέσεις του 2020 καθώς εκκρεμούν μεταθέσεις και πολλές από όσες εκτελέστηκαν έπρεπε πρώτα να γίνουν διάφορες αλχημείες αλλά ούτε το νέο πδ δεν μπορούν να ερμηνεύσουν σωστά συμπαρασύροντας Υπουργό και Αρχηγό άδικα στα  σοβαρά τους λάθη- ατοπήματα . Σκεφτείτε τι έχει να γίνει με τις μεταθέσεις 2021 , αν ποτέ γίνουν κι αν γίνουν ,αν ποτέ κι αυτές ολοκληρωθούν

Οι δε  συνδικαλιστές μας . ....απλοί θεατές ...

κ. Υπουργέ και κ. Αρχηγέ περιμένουμε κάτι παραπάνω από εσάς .Τείνει το παράλογο να γίνει λογικό και το λογικό παράλογο ...

Ευχαριστώ ."