Με πρωτοβουλία του Λιμεναρχείου Τήνου, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3/07/2019 καθαρισμός του βυθού του λιμανιού του νησιού.

Συγκεκριμένα, ο καθαρισμός έγινε από Στελέχη του Λιμεναρχείου Τήνου κατά τη διάρκεια του οποίου ανασύρθηκαν συνολικά τετρακόσια κιλά (400kg) στερεών απορριμάτων.

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η δραστηριοποίηση τους στην υπόθεση της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος.