Για Αντιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:
Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
1. Κοντορουχάς Χρήστος του Νικολάου (Α.Μ. 936)
2. Δελής Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 937)
3. Τιφτικίδης Παύλος του Γεωργίου (Α.Μ. 940)
4. Πουλημένος Ιωάννης του Άγγελου (Α.Μ. 941)
5. Κιάμος Φώτιος του Ιωάννη (Α.Μ. 942)
6. Παπακωνσταντίνου Χρήστος του Θεοδοσίου (Α.Μ. 943)
7. Δρακούλης Ευστράτιος του Γεωργίου (Α.Μ. 944)
8. Μπότσης Δημοσθένης του Δημητρίου (Α.Μ. 945)
9. Γιαλελής Κωνσταντίνος του Άγγελου (Α.Μ. 949)
10. Παρδάλης Κωνσταντίνος του Ηλία (Α.Μ. 950)
11. Γιαννακή Βασιλεία του Διαμαντή (Α.Μ. 951)
12. Κούβαρης Δρακούλης του Δημητρίου (Α.Μ. 953)
13. Χατζηγεωργίου Γεώργιος του Γεωργίου (Α.Μ. 954)
14. Φραγκιάς Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 955)
15. Ρίγγας Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 956)
16. Τσίκλος Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 957)
17. Γραμματέας Άγγελος του Στυλιανού (Α.Μ. 959)
18. Βουρλιάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ. 961)
19. Κουβάτσος Χρήστος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 963)
Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
1. Μπλάτσος Αλέξανδρος του Ευάγγελου (Α.Μ. 922)
2. Μαργαρώνης Ιωάννης του Γρηγορίου (Α.Μ. 948)
3. Τάτης Σπυρίδων του Αλεξάνδρου (Α.Μ. 952)
4. Κατερέλος Άγγελος του Γερασίμου (Α.Μ. 960)
5. Ψύρρας Ευστράτιος του Δημητρίου (Α.Μ. 962)
Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς
Δ. Για Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικό:
Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»

Καπράνου Αμαλία του Ταξιάρχη (Α.Μ.Ε. 67)