Δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ 380 Γ΄/19-9-2019  με το οποίο ο Υπουργός Ναυτιλίας  ανακοινώνει τους πίνακες των  κρίσεων έτους 2019 του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που κυρώθηκαν με  Π.Δ. που δημοσιεύθηκε την 18-3-2019.

Από την ανακοίνωση του Υπουργού προκύπτει, ότι από το Τριμελές Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων του Λ.Σ. για το έτος 2019 κρίθηκαν:

 Ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους:

1. Ο Β΄ Υπαρχηγός

 Αντιναύαρχος Ντούνης Α. (Α.Μ. 796).

2. Οι Υποναύαρχοι Λ.Σ. :

α. Κοντόπουλος Ιωάννης του Εμμανουήλ (Α.Μ. 816)

β. Αρμπουνιώτης Νικόλαος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 820).

3. Οι Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.:

α. Λαγουρός Αλέξανδρος του Νικολάου (Α.Μ. 842)

β. Στουρνάρας Παναγιώτης του Νικολάου (Α.Μ. 843)

γ. Θεοφίλου Ανδρέας του Ιωάννη (Α.Μ. 846)

δ. Ρουσάκης Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 848).

ε. Μπέλλας Στυλιανός του Κηρύκου (Α.Μ.Ε. 61).

 

Αυτό που δεν ανακοίνωσε ο Υπουργός είναι τα αποτελέσματα του Ανώτατου Συμβουλίου με Ευρύτερη Σύνθεση.

Να σημειώσουμε, ότι το Ανώτατο Συμβούλιο με ευρύτερη σύνθεση λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο για την επανάκριση των από το πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων δυσμενώς κριθέντων Ανωτάτων Αξιωματικών, καθώς και για την επιλογή του Υπαρχηγών  και Υποναυάρχων Λ.Σ..ΕΛ.ΑΚΤ. όταν αυτό απαιτείται.

Η επανάκριση γίνεται μετά από άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής από τους ίδιους, ή αναπομπή του οικείου Υπουργού, ή στο πλαίσιο συμμόρφωσης σε αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων.

Στους διαδρόμους του Υπουργείου διαδίδεται ότι έχει ασκηθεί προσφυγή στο δευτεροβάθμιο Συμβούλιο, η οποία πρόκειται να εξετασθεί.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω η αγωνία των στελεχών συνεχίζεται γιατί κανείς δεν γνωρίζει ποια τελικά θα είναι η σύνθεση της ανώτατης ηγεσίας του Σώματος.

Δεν αποκλείεται ανώτατα στελέχη να αποστρατευθούν αν για την πλήρωση των κενών θέσεων επιλεγούν νεότεροί τους…

Πάντως τέτοιου είδους μεταχείριση στα στελέχη του Λ.Σ. δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν…

Μήπως,  αυτό  έχει κάποια σχέση  και με το κλίμα συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ  των Υπηρεσιών του Υπουργείου;

Για πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών μας επισυνάπτουμε το σχετικό ΦΕΚ Γ 380 - 19.03.2019 .

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ