Λιμενικό προκήρυξη 2019: Παράτυπο το όριο ύψους 1:70 – Τι να κάνετε εάν έχετε τα απαραίτητα προσόντα εκτός από το κριτήριο του ύψους

Λιμενικό προκήρυξη 2019: Παρά τις εκατοντάδες αποφάσεις των δικαστηρίων και τους ισχύοντες νόμους για μια ακόμα φορά η προκήρυξη για πρόσληψη στο Λιμενικό έχει όριο 1:70 για άνδρες και γυναίκες, κάτι που συνιστά διάκριση λόγω φύλου.

Το γιατί και το τι μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι, εξηγεί στο Armyvoice.gr ο δικηγόρος Σωτήρης Κώρος:

«H θέσπιση ορίου αναστήματος, σε προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού, κατ’ ελάχιστον στο επίπεδο του 1.70 μ, κοινού για άντρες και γυναίκες υποψηφίους, συνιστά έμμεση δυσμενή διάκριση λόγω φύλου,

δεδομένου ότι: Μία κατά φαινόμενο ουδέτερη ρύθμιση (πρόβλεψη κοινού ορίου (ύψους) πλήττει καταφανώς μεγαλύτερο αριθμό γυναικών από ότι ανδρών, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Στην κατεύθυνση αυτή έχει κρίνει τόσο ο Συνήγορος του Πολίτη, όσο και τα Δικαστήρια.

Μάλιστα, η νομολογία του ∆ΕΚ είναι σαφέστατη ως προς την κατεύθυνση της υποχρέωσης της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών

ως προς την πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση για άσκηση συγκεκριμένων επαγγελμάτων αλλά και ως προς την άρση των εμποδίων πρόσβασης των γυναικών στα επαγγέλματα αυτά.

Προκήρυξη Λιμενικού: Οι θέσεις για Ειδικές Δυνάμεις – βατραχανθρώπους

Κατά παγία νομολογία η διάταξη του άρθρου 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ (νυν άρθρο 14 της οδηγίας 2006/54/ΕΚ), που επιτρέπει αποκλίσεις από την αρχή της ίσης μεταχείρισης

όταν το φύλο είναι παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την άσκηση ορισμένου επαγγέλματος, εισάγει απόκλιση από ατομικό δικαίωμα

και πρέπει να ερμηνεύεται στενά και να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, η οποία περιλαμβάνεται μεταξύ των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου και

β. δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός των γυναικών από μια εργασία, με μόνη αιτιολογία ότι είναι κατά μέσο όρο λιγότερο ψηλές και λιγότερο εύρωστες έναντι του μέσου όρου των ανδρών (απόφαση Schnorbus C-203/03, σκέψη 46).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ το πλήρες κείμενο της προκήρυξης κάνοντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η προστασία από το Νόμο, δεν παρέχεται αυτόματα, αλλά οφείλει η υποψήφια που θα απορριφθεί από τη διαδικασία, λόγω ύψους να απευθυνθεί σε νομικό σύμβουλο,

ώστε να πετύχει δικαστικά τη δικαίωσή της και αφ’ ενός μεν προσληφθεί και αφ’ ετέρου διεκδικήσει τους μισθούς που απώλεσε καθ’όλο το διάστημα.

armyvoice.gr