Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας, με την οποία  καθορίζεται η διαδικασία προαγωγής των αποφοίτων της Σχολής Λιμενοφυλάκων  στο βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η προαγωγή θα συντελείται μέσω προαγωγικών εξετάσεων και κατόπιν ταχύρρυθμης εκπαίδευσης διάρκειας τεσσάρων (04) εβδομάδων...

Δείτε την απόφαση: