Στα πλαίσια της επίσκεψης του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ κ. ΚΛΙΑΡΗ Θεοδώρου σε υπηρεσίες της Ένωσης μας είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί του και να εκφράσουμε τα προβλήματα και τις ανάγκες που αφορούν στο προσωπικό της Ένωσης μας υποβάλλοντας επιπλέον σχετικό υπόμνημα. 

Ευχαριστούμε τον κ. Αρχηγό για το ενδιαφέρον και την κατανόηση που έδειξε για όλα τα θέματα που τέθηκαν.