Σκληρή αναμένεται η αντιπαράθεση  μεταξύ μείζονος αλλά και της ελάσσονος αντιπολίτευσης με την Κυβέρνηση, αυτό εξάλλου φάνηκε από την πρώτη ημέρα της συζήτησης στην αρμόδια επιτροπή, αναφορικά με τις διατάξεις του Νομοσχεδίου του ΥΝΑΝΠ.

Η διάταξη εκείνη που εγείρει περισσότερες αντιδράσεις είναι εκείνη της αύξησης των αρμοδιοτήτων με την οποία και ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ,οι αρμοδιότητες της Αστυνομίας σε Αιγιαλό και Παραλία, περνούν στο Λιμενικό Σώμα.


Μεγάλη μερίδα[οι επιχειρησιακοί] των συνδικαλιστών έχουν εκφράσει τόσο στον Υπουργό όσο και στον Αρχηγό την αντίθεσή τους για τη διάταξη αυτή, καθώς  εκτιμούν ότι επιχειρείται αφενός η αλλαγή του προσανατολισμού του Σώματος και αφετέρου λόγω της μη ταυτόχρονης αύξησης των οργανικών θέσεων του προσωπικού ώστε να  αντιμετωπισθούν οι νέες αυξημένες αρμοδιότητες,θα διολισθήσουμε σε ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση των στελεχών ΛΣ .

Ειδικότερα οι αντιτιθέμενοι ισχυρίζονται, ότι το Λιμενικό Σώμα πρέπει να δυναμώσει  όχι με πρόσθετες αρμοδιότητες στην ξηρά αλλά με την ενίσχυση με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα προκειμένου ασκήσει το ήδη μεγάλο πλέγμα αρμοδιοτήτων του, που του έχει ανατεθεί στην θάλασσα.

Θεωρούν απερίφραστα, ότι η μη ενίσχυση του Λ.Σ για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στην θάλασσα και η υποχώρησή του στα μετόπισθεν και μάλιστα στον Αιγιαλό και στις Παραλίες, πρόκειται για πράξεις που με βεβαιότητα  θα οδηγήσουν στην  απώλεια της αυτονομίας του Λιμενικού Σώματος.

Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται και  το γεγονός ότι κινδυνεύει το Λ.Σ. να απωλέσει  ποσά κοινοτικής χρηματοδότησης (πάνω από 250 εκ. ευρώ) για την προμήθεια συστημάτων επιτήρησης της θάλασσας αλλά και  σκαφών, αυτοκινήτων και άλλου εξοπλισμού για το προσωπικό του Λ.Σ.

Ζητούν πειστικές απαντήσεις για το  πως προετοιμάζεται το Σώμα  και με ποια μέσα προκειμένου ανταπεξέλθει:

-    στις ανάγκες έρευνας και διάσωσης σε συνδυασμό με την καθημερινά αυξανόμενη Τουρκική προκλητικότητα και αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων,

-    στις ανάγκες αντιμετώπισης των εκ νέου  αυξανόμενων  μεταναστευτικών ροών,

-    στις επερχόμενες ανάγκες αστυνόμευσης στην ανοικτή θάλασσα εξεδρών [παρ. 17 του άρθρου 12 του ν. 2289/1995 (Α΄27) όπως ισχύει)] εν όψη και της επερχόμενης εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων,

-    στις αυξανόμενες ανάγκες στα θέματα καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της δίωξης των ναρκωτικών στην θάλασσα

Παρατηρώντας τις αντιδράσεις θα μπορούσε κάποιος να θέσει μια γενική επισήμανση:

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Λ.Σ. δεν έχουν  κάνει κάποια βήματα εκμεταλλευόμενες  και το μεταναστευτικό ζήτημα, ώστε να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις του Λ.Σ. και να προβούν σε νέες προσλήψεις προκειμένου καλυφθούν οι  ήδη τεράστιες σημερινές ανάγκες για προσλήψεις και  ενίσχυση σε προσωπικό.

Πάντως, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο επίσης και το γεγονός, ότι σημερινή Ηγεσία Λ.Σ εισηγείται  την επέκταση αρμοδιοτήτων χωρίς παράλληλα να μεριμνά για την συμπερίληψη στο νομοσχέδιο αντίστοιχης διάταξης  για αύξηση των Οργανικών θέσεων του Λ.Σ.  καθώς και την άμεση πρόσληψη προσωπικού ανάλογου αριθμού που απαιτείται για την άσκηση των νέων αρμοδιοτήτων…

Στο δημόσιο αυτό διάλογο προφανώς καταγράφονται σοβαρότατοι λόγοι  αντίδρασης παρά συμφωνίας.  Για τον λόγο αυτό επιδιώχθηκε από τους εισηγητές… της ρύθμισης η «υποστήριξη» από τις διάφορες Ενώσεις …

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός, ότι οι εν ενεργεία αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος  -που έχουν και την ευθύνη διοίκησης και στρατηγικής ανάπτυξης του Σώματος-κατά το πρόσφατο συνέδριο της ΠΕΑΛΣ τάχθηκαν κατηγορηματικά κατά της διάταξης.

Υποστηρίζουν την ενίσχυση του Σώματος με εκπαιδευμένο προσωπικό και κατάλληλα μέσα για την άσκηση των πολλαπλών και μεγάλης εθνικής σημασίας αρμοδιοτήτων του στην θάλασσα.

Μάλιστα κατά το παρελθόν (17-1-2013) - μετά την ψήφιση του ν. 4001/2011 που συμπληρωνόταν το νομικό πλαίσιο ανάθεσης στο ΛΣ της αστυνόμευσης και προστασίας των εξεδρών εξόρυξης υδρογονανθράκων-, η ΠΕΑΛΣ είχε αποστείλει ανοιχτή επιστολή στον Υπ. Ναυτιλίας, η οποία κοινοποιούταν  και στον πρωθυπουργό, αλλά και τον αρχηγό του Λιμενικού, στην οποία περιέγραφε  τη σημασία του Λιμενικού για την φύλαξη και την ασφάλεια των πλατφορμών εξόρυξης υδρογονανθράκων.

Αντιγράφουμε μικρό απόσπασμα από αυτή την ανοικτή επιστολή:

«…Οφείλουμε στο σημείο αυτό να θέσουμε υπόψη σας τα μεγάλα πλεονεκτήματα που προσφέρει στο Λιμενικό Σώμα και στο Υ.Ν.Α. η πλήρης και ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων που παρέχει ο συγκεκριμένος νόμος:

1. Το Σώμα εισέρχεται σε ένα τομέα κεφαλαιώδους σημασίας για τη χώρα ως προς την ανάπτυξή της, άρα η πολιτεία θα πρέπει να το ενισχύσει σε μέσα και τεχνολογία για την άσκηση αυτής της αποστολής,

2. Παράλληλα, ο ρόλος του ενισχύεται σε επίπεδο ισχύος και κύρους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αποκτώντας επιτελική σημασία για την ανάπτυξη της χώρας,

3. Από την στιγμή που θα ξεκινήσουν – και πολύ σύντομα όπως φαίνεται από την ειδησεογραφία – οι εργασίες, η δραστηριοποίηση θα είναι άμεσα απαιτητή, πράγμα το οποίο απαιτεί να προηγηθούν και αναβαθμίσεις των δυνατοτήτων και σε γνώσεις εκ μέρους των στελεχών του Σώματος……

…….Ζητούμε τόσο από εσάς, όσο και από την κυβέρνηση εν συνόλω, να προωθήσετε την προετοιμασία του Λιμενικού Σώματος, ώστε να ασκήσει πλήρως την αρμοδιότητά του προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και να εξοπλισθεί με σύγχρονα μέσα. Μόνο ένας πανέτοιμος οργανισμός, με κατάλληλο επιτελικό σχεδιασμό και εφοδιασμένος με σύγχρονα μέσα, έχει τη δυνατότητα να επιτύχει. Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες»!

Σε πλήρη αντίθεση με όλα τα παραπάνω, σήμερα παρατηρούμε την διεξαγωγή ασκήσεων για την προστασία των πλωτών εξεδρών εξόρυξης πετρελαίου από το ΠΝ σε συνεργασία με συμμάχους, και ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ από αυτές  το Λιμενικό Σώμα, που του έχει ανατεθεί αυτή η αρμοδιότητα…

Αξίζει πάντως να σημειωθεί, ότι υπέρ της διάταξης άσκησης αρμοδιοτήτων γενικής αστυνόμευσης στον Αιγιαλό και την Παραλία έχει  ταχθεί -με οριακή πλειοψηφία (;;) - η Ομοσπονδία που εκπροσωπεί κυρίως το κατώτερο βαθμολογικά προσωπικό του Σώματος (ΠΟΕΠΛΣ).

Οψόμεθα...

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ