Στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργήθηκαν από Στελέχη της Υπηρεσίας του Λιμενικού Ναυπλίου, σήμερα 19-05-2019, συνελήφθηκαν δύο οδηγοί λεωφορείων.


Η σύλληψη έγινε καθώς εκτελούσαν παράνομο μεταφορικό έργο κατά παράβαση του Ν. 711/1977 (ΦΕΚ Α΄284) όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 2446/1996 (ΦΕΚ Α΄267) σε συνδυασμό με τον Ν. 393/1976 (ΦΕΚ Α΄199), όπως ισχύουν.

Η Υπηρεσία του Λιμεναρχείου Ναυπλίου διενεργεί προανάκριση κατά την αυτόφωρη διαδικασία.