Άλλη μία διάταξη προς όφελος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ αλλά και με εμφανή  αναπτυξιακό χαρακτήρα συνολικά για τις προσφερόμενες Υπηρεσίες από τα ελληνικά λιμάνια, προωθήθηκε από τον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Ι. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ και ψηφίστηκε από την Βουλή στις αρχές Δεκεμβρίου 2020 με τις διατάξεις του άρθρου 137 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

 

Με την διάταξη αυτή «Επιτρέπεται, μέχρι τη σύνταξη αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης (Master Plan) ή μέχρι να εκδοθεί πράξη καθορισμού χρήσεων γης και όρων δόμησης του λιμένα, η τοποθέτηση και διατήρηση εντός της μικτής χερσαίας ζώνης λιμένος προκατασκευασμένων κτιρίων ή άλλων προσωρινών κατασκευών ή κατασκευών ελαφρού τύπου για τη δημιουργία, επισκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών και συνοδών έργων λιμεναρχείων, πύλης Σένγκεν (Schengen), χώρων υγιεινής, χώρων εκδοτηρίων, στεγάστρων και των απαιτούμενων βοηθητικών χώρων αυτών»

 

Με την ρύθμιση αυτή δίδεται η δυνατότητα επίλυσης του στεγαστικού προβλήματος των Λιμεναρχείων, που κανείς δεν πρέπει να ξεχνά, ότι αποτελούν υπηρεσίες που εξυπηρετούν την λειτουργία των λιμανιών της χώρας μας.

 

Έτσι, για  πληθώρα μικρών αλλά και μεγάλων λιμενικών αρχών (π.χ. Κ.Λ. Μυτιλήνης) παρέχεται η δυνατότητα στέγασή τους σε προκατασκευασμένα κτήρια εντός της ζώνης Λιμένα, δηλαδή στο χώρο που δραστηριοποιούνται και εύκολα μπορεί να απευθυνθεί ο πολίτης για την εξυπηρέτησή του.

 

Να θυμίσουμε ότι, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που λιμεναρχεία στεγάζονται εντός του ιστού της πόλης (πολλές φορές- λόγω έλλειψης- και σε ακατάλληλα κτήρια) μακριά από το λιμάνι και με μεγάλο κόστος ενοικίων, που επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Εξίσου σημαντική σημασία έχει η διάταξη αυτή και για την τουριστική ανάπτυξη των λιμανιών της χώρας, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι, τόσο η τήρηση των κανόνων ασφάλειας στο πλαίσιο της συνθήκης Σένγκεν (Schengen) και των κανόνων ISPS, όσο και η δημιουργία κατάλληλων υποδομών εξυπηρέτησης των τουριστών κατά την προσέγγισή των στα λιμάνια.

 

Μια διάταξη που μπορεί να δώσει πνοή στον τουρισμό, μιας και οι περισσότερες εταιρίες κρουαζιεροπλοίων θέτουν σε πρώτη προτεραιότητα τα θέματα των υποδομών για  την τήρηση των διεθνών κανόνων ασφάλειας στα λιμάνια.

Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς -εν μέσω COVID-19- την μεγάλη σημασία της διάταξης  για την τουριστική ανάπτυξη των μικρότερων λιμανιών, που στερούνται των υποδομών που έχουν τα μεγάλα λιμάνια.

 

Έτσι λοιπόν με διαμόρφωση χώρων και αιθουσών ελέγχου, με κατάλληλα στέγαστρα, χώρων υγιεινής, άλλων βοηθητικών χώρων -έστω με προκατασκευασμένα κτίρια- μπορεί να αλλάξουν όψη πολλά μικρά λιμάνια που δεν έχουν  μέχρι σήμερα  Master Plan.

 

Για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  η προαναφερθείσα διάταξη έρχεται να συμπληρώσει αυτήν του άρθρου 33 του 4676/2020 προκειμένου ξεκινήσει ένα μακρόπνοο πρόγραμμα επίλυσης του στεγαστικού προβλήματος των Υπηρεσιών και του προσωπικού του.

 Ένα πρόγραμμα που πρέπει να  βλέπει σε βάθος 10ετίας και να τύχει της έγκρισης  του από την κυβέρνηση.

 

Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι ήδη θα έχουν  δοθεί οι κατάλληλες εντολές  στις περιφερειακές υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  για την διερεύνηση- σε συνεργασία με τους οργανισμούς διοίκησης των λιμένων (Α.Ε., Λιμενικά Ταμεία κ.λ.π.)- των δυνατοτήτων  αξιοποίησης  της διάταξης του άρθρου 137 του ν. 4759/2020.

 

Ας μην κρυφτούν κάποιοι πίσω από ισχυρισμούς του τύπου: ότι αυτό είναι αρμοδιότητα της τάδε ή της δείνα Πολιτικής Διεύθυνσης του Υπουργείου. Καλοί και εξαίρετοι ο πολιτικοί υπάλληλοι, κανείς δεν αμφισβητεί το έργο τους.

Όμως  πρωτίστως το θέμα της στέγασης του προσωπικού και των Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ αποτελεί ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ του ίδιου του Σώματος.

Συνεπώς οι Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ( Κλάδος Διοίκησης;)  έχουν τον  πρώτο λόγο.

 

Να μεριμνήσουν για την επίσπευση των διαδικασιών και να συνδράμουν για την  έκδοση της Κοινής Απόφασης με το  Υπουργείο Περιβάλλοντος, που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 137 του 4759/2020.

 

Να υποβάλλουν  άμεσα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4676/2020 και 137 του ν. 4759/2020.

 

Χρειάζεται πολλή δουλειά. Απαιτείται εγρήγορση από όλους, μακριά από προσωπικές πολιτικές νωχελικότητας ...

 

Είναι σε όλους γνωστό, ότι αν δεν αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες, όταν παρουσιάζονται, συνήθως… χάνονται.

 

 

Να θυμίσουμε, ότι ο σημερινός Υπουργός προώθησε την διάταξη όντας νοσηλευόμενος στον Ευαγγελισμό κτυπημένος από τον COVID-19.

 

Ας σταθούν λοιπόν όλα τα στελέχη των αρμόδιων Υπηρεσιών (υψηλόβαθμα και χαμηλόβαθμα)  στο ύψος των περιστάσεων.

 

Το οφείλουν στα στελέχη των περιφερειακών Υπηρεσιών, στην ιστορία και στην πορεία στο μέλλον του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Η σημερινή πολιτική ηγεσία έδωσε ακόμη μια ευκαιρία προς το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

 

Ας μην χαθεί και να την αξιοποιήσουμε…

limenikanea.gr