Ανακοίνωση ΕΠΛΣ/ Ν.ΚΕΦ/ΝΙΑΣ- ΙΘΑΚΗΣ-ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΗΛΕΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα 07-11-2019 συνήλθε σε σώμα στην Κυλλήνη το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ν.ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ-ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΗΛΕΙΑΣ προκειμένου εκλέξει το Προεδρείο της Ένωσης έπειτα από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν την 05-11-2019. Κατά τη διαδικασία εκλογής εξελέγησαν ομόφωνα οι κάτωθι:

 Α) ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΡΙΖΗΣ Ιωάννης

 Β) Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗΣ Μάριος

 Γ) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΤΤΑΣ Διονύσιος

 Δ) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΞΕΝΟΣ Διονύσιος

 Ε) ΤΑΜΙΑΣ: ΣΚΑΛΤΣΑΣ Θεόδωρος

ΣΤ) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ Δημήτριος

 Ζ) ΜΕΛΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Θεόδωρος