Νέος Πρόεδρος ο Βασίλης ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ

Ανακοίνωση ΕΠΛΣ/Δυτικής Κρήτης:

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020 συνεδρίασε το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. για να αναδείξει το νέο Προεδρείο της Ένωσής μας.

Εκλέχτηκαν ομόφωνα:

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ Βασίλειος του Ανδρέα

2. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Βασίλειος του Αναστασίου

3. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη

4. ΤΑΜΙΑΣ: ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Νικόλαος του Μιχαήλ

5. ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου

6. ΜΕΛΟΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Χαράλαμπος του Στυλιανού

7. ΜΕΛΟΣ: ΠΑΛΑΥΡΑΣ Παναγιώτης του Χρήστου

       Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας

ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ Βασίλειος                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Βασίλειος