Ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος και απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας ο Αντιπλοίαρχος ΛΣ Μακρής Γεώργιος αναλαμβάνει καθήκοντα  Διοικητή στην ΑΕΝ Μακεδονίας.

Μέχρι σήμερα ο κ.Μακρής υπηρετούσε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

Η ΑΕΝ Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1969. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη Σχολή στην Ελλάδα μετά από αυτήν του Ασπροπύργου. Εντός των εγκαταστάσεών της λειτουργεί και η Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Μακεδονίας.

Η Ακαδημία έχει επιτύχει μέχρι τώρα τη συμμετοχή της σε πολλά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

To 2002 η Ακαδημία, πρωτοπορώντας και σε αυτόν τον τομέα,  ανέλαβε την προβολή στην Βόρεια Ελλάδα της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας, της Εκπαίδευσης και του επαγγέλματος του Αξιωματικού Ε.Ν. με απώτερο σκοπό την προσέλκυση νέων στο Ναυτικό Επάγγελμα. 

Σήμερα η ΑΕΝ Μακεδονίας εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με εκτεταμένη χρήση Η/Υ και προβολικών συστημάτων, ενώ διαθέτει πολλά σύγχρονα εργαστήρια, πολλά των οποίων δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της ναυτιλιακής κοινότητας.

limenikanea.gr