Διαβάστε την εγκύκλιο που εξέδωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Αρχηγείου ΛΣ για την υποβολή Δ.Π.Κ.- Δ.Ο.Σ ετών 2016, 2017 και 2018.

H καταληκτική προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) ετών 2016 (χρήσης 2015), 2017 (χρήσης 2016), 2018 (χρήσης 2017), είναι η 31η Μαρτίου  2019.

Δείτε τους υπόχρεους στο παρακάτω αρχείο:
Εγκύκλιος