Διαβάστε την παρέμβαση της ΠΕΑΛΣ για την νέα συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την κατανομή των οργανικών θέσεων... που θα υποβάλλει προτάσεις στο μέλλον, εφόσον και αν εκδοθεί απόφαση για την αύξηση των Οργανικών θέσεων από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Πειραιάς, 21-05-2019
Αριθμ. Πρωτ.: Φ.200/Ε/79/19

ΠΡΟΣ:

- Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,  κ. Κουβέλη Φώτη
- Υφυπουργό ΥΝΑΝΠ,  κ. Σαντορινιό Νεκτάριο
- Γενικό Γραμματέα ΥΝΑΝΠ,  κ. Τεμπονέρα Διονύση

ΚΟΙΝ:
- Τομεάρχες Ναυτιλίας Σ. Α ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ - ΚΙΝΑΛ - ΚΚΕ
- Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  Αντιναύαρχο Λ.Σ. Ράπτη Σταμάτη
- Α΄ Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχο ΛΣ Κλιάρη Θεόδωρο
- Β΄ Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχο ΛΣ Αργυρίου Ιωάννη
- ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΚΔ
- ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ
- Μέλη Ομάδας Εργασίας
- Μελη ΠΕΑΛΣ
- ΔΣ ΠΟΕΠΛΣ


Σε συνέχεια του Αριθ. Πρωτ.: 2416.4/33610 2019, με θέμα  «Σύσταση  -  Συγκρότηση  Ομάδας  Εργασίας  για  την  κατανομή  των  οργανικών  θέσεων  του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις περιφερειακές  υπηρεσίες του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από έκδοση σχετικής απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης» παρεμβαίνουμε ως ακολούθως:

- Απορία μας προκαλεί η μη αναφορά στην προηγούμενη σύσταση Ομάδας Εργασίας με Αριθ. Πρωτ.: 2416.4/92686/2018/19-12-2018 και στα τυχόν αποτελέσματα αυτής.

- Υπενθυμίζουμε, για άλλη μια φορά, ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει απολύτως καμία ουσιώδη πρωτοβουλία για την αύξηση των οργανικών θέσεων, ζήτημα που αποτελεί διαχρονικό και κύριο αίτημά μας για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού που υπηρετούμε, προκειμένου το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις για την εκπλήρωση του ρόλου του προς τον Έλληνα πολίτη.

- Αντίθετα, διαπιστώνουμε εκδόσεις αποφάσεων όπως η προαναφερθείσα, εν μέσω μάλιστα προεκλογικής περιόδου, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω Ομάδα Εργασίας επί της ουσίας θα ενεργοποιηθεί και θα υποβάλει τις προτάσεις της στην ιεραρχία του Υ.ΝΑ.Ν.Π.  στο μέλλον, εφόσον, αν και σε περίπτωση που εκδοθεί  απόφαση  για  αύξηση  των  οργανικών  θέσεων  του  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  από  το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνιση στο πάγιο αίτημά μας για αύξηση των οργανικών θέσεων ως προς το οποίο σας καλούμε να αναλάβετε σχετικές πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο των δεσμεύσεών σας, προκειμένου στην συνέχεια ακολουθήσει η κατανομή τους.

                             Για το Δ.Σ.
         Ο Πρόεδρος               Ο Γενικός Γραμματέας
      Σπύρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ      Γιάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ