Ανακοίνωση προσωρινής Διοικούσας ΕΠΛΣ/ΑΤΤΙΚΗΣ


Η Ένωση μας έχει γίνει αποδεκτής παράπονων ως προς την αναγκαστική λήψη άδειων από Προϊσταμένους Υπηρεσιών ,   με ‘ετσιθελικές’ μεθόδους. Θέλουμε να τονίσουμε ότι η άδεια του προσωπικού Λ.Σ. / ΕΛ. – ΑΚΤ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,  είναι εργασιακό δικαίωμα  που έχει σαν σκοπό την ανάπαυση ή ακόμα τον προγραμματισμό υποχρεώσεων σε αυτό το διάστημα  και οι Προϊστάμενοι πρέπει να διευκολύνουν το προσωπικό τους προς αυτή την κατεύθυνση.

Εμείς ως Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αττικής Πειραιά και Νήσων θα παρακολουθούμε  τις εξελίξεις προκείμενου να λάβει το προσωπικό τις δικαιούμενες άδειες και αν χρειαστεί θα επέμβουμε εκ νέου με αποδείξεις και ονόματα.