Με μια λιτή ανακοίνωση το  μέλος του ΔΣ της ΠΕΑΛΣ κ. Φραγκίσκος Ξυπνητός υπέβαλε την παραίτηση του, ώστε να συμμετάσχει στις επικείμενες εκλογές της ΕΠΛΣ/Αττικής:

"Κύριοι,
δια της παρούσας σας γνωρίζω την αποχώρησή μου από το διοικητικό συμβούλιο αλλά και από μέλος της ένωσης."

Φ. Ξυπνητός

Πλοίαρχος ΛΣ