Διαβάστε το δελτίο τύπου των Αξιωματικών ΛΣ:


"Δυστυχώς, αναγκαζόμαστε να παρέμβουμε, με αφορμή πρόσφατες ανακοινώσεις με τη μορφή καταγγελίας και τη διαφαινόμενη "μέριμνα" των συντακτών τους να δημοσιευθούν σε "κάποια" ΜΜΕ με τίτλο "Τριτοκοσμικές συνθήκες εργασίας - παντελής έλλειψη θέρμανσης στο ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ" και "Καταγγελίες για ύπαρξη αμιάντου εντός ΥΝΑΝΠ" 


Αν νομίζουν κάποιοι ότι με τον τρόπο της καταγγελίας, χωρίς την απαραίτητη διασταύρωση στοιχείων, θα αποδώσουν έμμεσα ευθύνες στην Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία ή οτι θα συνδιοικήσουν, ή οτι θα επηρεάσουν τις κρίσεις στο ΛΣ ή ότι θα προλάβουν να εκμεταλλευτούν, πιστώνοντας υπέρ τους, την προσπάθεια που, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία, υπό τις οδηγίες του κ. Αρχηγού, προς επίλυση διαφόρων ζητημάτων, "πλανώνται πλάνην οικτράν". 


Είναι πλέον δεδομένο ότι οι δράσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο αφενός της έντεχνης προσπάθειας έμμεσων άδικων, πισώπλατων, κάτω από τη ζώνη χτυπημάτων κατά του κ. Αρχηγού ΛΣ αλλά και κατά της Πολιτικής και εν συνόλω της Στρατιωτικής μας Ηγεσίας και αφετέρου των αντισυναδελφικών - αντισυνδικαλιστικών δράσεων κατά συναδέλφων μας, Αξιωματικών και όχι μόνο.


Προς επίρρωση των ανωτέρω και για την ασφαλή διεξαγωγή των συμπερασμάτων σας, αξίζει να σημειώσουμε  οτι οι τριτοκοσμικές συνθήκες  εργασίας - παντελής έλλειψη θέρμανσης στο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που επικαλούνται, αφορά το 3% των εσωτερικών μονάδων θέρμανσης - ψύξης δηλαδή εκ των 1000 μονάδων περί τις 30 εσωτερικές μονάδες, για τις οποίες οι απαραίτητες ενέργειες βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι στον αναλυτικό έλεγχο όλων των στοιχείων, ποιοτικών και ποσοτικών που αφορούν στις οικοδομικές εργασίες και τα υλικά κατασκευής, που έχει γίνει από αρμόδια ομάδα μελέτης, δεν προκύπτει ουδεμία αναφορά - παρατήρηση που να παραπέμπει σε χρήση αμιάντου για την κατασκευή του κτιρίου.


Προβλήματα υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρξουν και θα ήταν θαύμα αν δεν υπήρχαν, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης της χώρας και του στενού δημοσιονομικού περιβάλλοντος. Είναι όμως εξίσου γνωστό ότι τόσο η Πολιτική Ηγεσία του ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. όσο και η Στρατιωτική Ηγεσία και η αρμόδια υπηρεσία λειτούργησαν στο 100% του πλαισίου των δυνατοτήτων τους προκειμένου το κτίριο του ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. παραμείνει "λειτουργικό" τόσο σε υπηρεσιακό επίπεδο όσο και για τους εργαζόμενους και συναλλασσόμενους πολίτες σε αυτό.


Ως ΠΕΑΛΣ αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της γραπτής ή προφορικής παρέμβασης οποιουδήποτε για ζητήματα που απασχολούν το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και τα στελέχη ΛΣ όλων των βαθμίδων αλλά δεν επιτρέπουμε σε κανένα να χρησιμοποιεί την τακτική δημοσίων καταγγελιών χωρίς την απαραίτητη προσοχή - αξιολόγηση και διασταύρωση στοιχείων για πολιτικούς, συνδικαλιστικούς και άλλους λόγους."

                            Για το Δ.Σ.

      Ο Πρόεδρος                 Ο Γενικός Γραμματέας

Σπύρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ          Γιάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ