Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση:Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δωρεάς από την Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΠΕΑΛΣ), όπως είχαμε προαναγγείλει, για την αναβάθμιση του εστιατορίου και κυλικείου της Λέσχης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την παράδοση από τον Πρόεδρο Πλοίαρχο ΛΣ Πασσάκο Σπυρίδωνα και τον Αντιπρόεδρο Πλοίαρχο ΛΣ Μαραγκό Γεώργιο στη Λέσχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των κάτωθι ειδών ρουχισμού κουζίνας και επαγγελματικών συσκευών – μηχανημάτων: 

α) ένα πολυκοπτικό μηχάνημα κουζίνας VC65 με 5 δίσκους για την παρασκευή γευμάτων στο εστιατόριο της Λέσχης Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. συνολικής αξίας επτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών #768,80€#. 

β) Είδη ιματισμού και υπόδησης για το προσωπικό του εστιατορίου της Λέσχης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: 

i. Παπούτσια Sporty S2 Ci (1 τεμάχιο) 

ii. Παπούτσια Baltix S2 Low (3 τεμάχια) 

iii. Μπλουζάκι (Polo) Βαμβακερό FOL 63-218 (27 τεμάχια) 

iv. Ποδιά Μπροστέλα Σύμμικτο 90x75cm (14 τεμάχια) και 

v. Κεντητό Σήμα Ειδικοτήτων (27 τεμάχια)  συνολικής αξίας των επτακοσίων τριάντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών #736,40€#. 

γ) Έναν αυτόματο πωλητή νερών και αναψυκτικών κλειστού τύπου Jofemar Artic συνολικής αξίας χιλίων επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών #1.785,60€#. 

Η ΠΕΑΛΣ προέβη στη εν λόγω δωρεά προκειμένου συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον συνάδελφο καθώς και την βελτίωση της υπηρεσιακής καθημερινότητας όλων, αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία της Λέσχης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ . (εστιατόριο – κυλικεία). 

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αντίστοιχη δράση που αφορά στον παιδικό σταθμό του ΛΣ και το Ιατρείο ΛΣ .