Με επιστολή τους οι θεσμικοί εκπρόσωποι των Αξιωματικών ΛΣ απευθύνονται στον Υπουργό Ναυτιλίας και επαναφέρουν το ζήτημα της  ένταξης και αναγνώρισης Mάχιμης 5ετίας των υπηρετούντων  στελεχών ΛΣ στο ΚΕΠΙΧ, ΕΒ/Λ.Σ. και Υπηρεσία Μουσικής.

Συγκεκριμένα οι Αξιωματικοί της ΠΕΑΛΣ αναφέρουν τα εξής:

"ως εκπρόσωποι των Διοικούντων του Σώματος Αξιωματικών Λ.Σ. και φέροντας ως Αξιωματικοί Λ.Σ. ευθύνη για τους συναδέλφους όλων των βαθμίδων υφισταμένους μας, θεωρούμε, επιβεβλημένο να επαναφέρουμε, απευθυνόμενοι σε εσάς αυτή τη φορά και αναγνωρίζοντας το έκδηλο ενδιαφέρον που έχετε επιδείξει το μικρό αυτό χρονικό διάστημα της υπουργίας σας για τα θέματα προσωπικού και το γεγονός ότι ανταποκρίνεστε πάντα στις προτάσεις μας, ένα διαχρονικό αίτημα της ΠΕΑΛΣ, που πρόσφατα έτυχε θετικής στήριξης και από την ΠΟΕΠΛΣ, ευελπιστώντας ότι θα γίνει αποδεκτό από πλευρά σας, το οποίο αφορά στα στελέχη του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., που λόγω ειδικότητας ή εξειδίκευσης υπηρετούν σε Υπηρεσίες όπως το ΚΕΠΙΧ, οι Επισκευαστικές Βάσεις Λ.Σ., η Υπηρεσία Μουσικής, οι οποίες αδικαιολόγητα δεν υπάγονται στις υπηρεσίες του ΛΣ στις οποίες τα χρόνια υπηρεσίας λογίζονται στο διπλάσιο (μάχιμη 5ετία).

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για την εξέταση και αποδοχή αιτήματός μας περί τροποποίησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου προκειμένου να αρθεί η αδικαιολόγητη διάκριση εις βάρος των συναδέλφων μας αλλά και των παραπάνω Υπηρεσιών ΛΣ- ΕΛ. ΑΚΤ."