Διαβάστε την ανακοίνωση των Αξιωματικών της ΠΕΑΛΣ:

Σε συνέχεια της από 11-05-2019 παρέμβασής μας για την χορήγηση εκλογικής αποζημίωσης και στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., και μετά την έκδοση της Αριθμ. 37015 (ΦΕΚ 1693 Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει την ειδική εκλογική αποζημίωση στα 215 ευρώ μεικτά, αναγκαζόμαστε να παρέμβουμε ας αποζημιώσουν με 165 ευρώ, τόσο φαίνεται να αξιολογούν την προσφορά μας οι ιθύνοντες, αλλά για να τονίσουμε ότι τα στελέχη του ΛΣ αλλά και των λοιπών Σ.Α. δεν είναι επαίτες, ούτε μπορεί να τα ξεγελάσει - παρασύρει ένα «χαρτζιλίκι» 165 ευρώ.

Η αναίτια αυτή εξαίρεση μας από την χορήγηση ίδιου ύψους ποσού εκλογικής αποζημίωσης με άλλους εμπλεκόμενους στην διαδικασία, ήρθε για άλλη μια φορά, να επιβεβαιώσει τον άδικο τρόπο με τον οποίο η πολιτεία μας αντιμετωπίζει, θεωρώντας μας προφανώς εύκολη λεία και με περιορισμένα δικαιώματα.

                        Για το Δ.Σ.
   Ο Πρόεδρος               Ο Γενικός Γραμματέας
Σπύρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ      Γιάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ