Το Αρχηγείο βοά,τα ερωτήματα που προκύπτουν αμείλικτα:

Αληθεύει ότι σε βάρος στελεχών του ΛΣ έχει ασκηθεί δίωξη από τον εισαγγελέα του Ναυτοδικείου Πειραιά για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα;

Αληθεύει ότι παρά την ακολουθούμενη μέχρι σήμερα διαδικασία για τις περιπτώσεις αυτές,θέσης των στελεχών αυτών σε διαθεσιμότητα,ο Αρχηγός ΛΣ δεν έχει προβεί σε καμιά ενέργεια;Μήπως περιμένει να τελεσιδικήσει η απόφαση;

Υπάρχει ιστορικό στη διοίκηση μη θέσης σε διαθεσιμότητα στελεχών που διώκονται για κακουργηματικές πράξεις ;

Αν όλα τα παραπάνω συμβαίνουν μήπως ενθαρρύνεται στην πράξη η διάπραξη από το προσωπικό αδικημάτων τα οποία διώκονται και πειθαρχικά χωρίς να επιβάλλεται μέχρι την τελεσιδικία τους πειθαρχικές κυρώσεις;

Είναι ανεξάρτητη η πειθαρχική διαδικασία από την ποινική ναι ή όχι;