Με αφορμή τις πρόσφατες μεταθέσεις των Ναυτιλιακών ακολούθων που επιστρέφουν και λαμβάνοντας υπόψη την κάθετη διαφωνία της ΠΕΑΛΣ για άρθρο  του  απαράδεκτου νόμου 4504 που αφορά την επιλογή-τοποθέτηση αυτών ,αναρωτιόμαστε για την τοποθέτηση  και τη θέση που κράτησε η ΠΕΑΛΣ στο συμβούλιο το αποτέλεσμα του οποίου είναι γνωστό .


6 Ναυτιλιακοί ακόλουθοι επιστρέφουν και οι 5 τοποθετήθηκαν όπου ζήτησαν σε υπηρεσίες κέντρου και 1 στη Λέρο .


Αυτό είναι το σωστό , το ηθικό ,το υπηρεσιακό ?


Άλλοι Αξιωματικοί να υπηρετούν εκτός τόπου επιλογής τους 5-6 χρόνια , άλλοι να μην μπορούν να πάνε για τους γνωστούς λόγους ναυτιλιακοί ακόλουθοι , άλλοι να μην έχουν με το νέο νόμο ούτε τη δυνατότητα να δηλώσουν για θέση ναυτιλιακού ακολούθου και άλλοι πλωτάρχες και νέοι Αντιπλοίαρχοι να γυρίζουν από προξενικοί ,με οποίο τρόπο πήγαν, και να υπηρετούν σπίτι τους ?


ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΑΛΣ

limenikos-online.blogspot.com