Κατόπιν επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε, μεσημβρινές ώρες χθες, στο M/V ''EPIC BURANO'' σημαίας Σιγκαπούρης, στο λιμένα Καλαμάτας, από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή PSC/PARIS MOU, επιβλήθηκε το μέτρο κράτησης (DETENTION) λόγω διαπίστωσης σοβαρών ελλείψεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος ''Χ'' του Π.Δ. 16/2011 (Α'36), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.


Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας πρόκειται να επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.