Αντικείμενο έντονου προβληματισμού αποτέλεσαν οι καθυστερήσεις στην προσμέτρηση της στρατιωτικής θητείας,την ολοκλήρωση των τακτικών μεταθέσεων ,την μη έκδοση ΠΔ για πειθαρχικό ,μεταθέσεις και βαθμολόγιο στο ΔΣ.

Επίσης έντονη δυσαρέσκεια εκφράστηκε για την προσφιλή τακτική(;) που ακολουθείται από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία για  μη ενημέρωσης της για νομοθετικές πρωτοβουλίες όπως αυτή που έχει αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση.

Η Ομοσπονδία όπως φαίνεται από την ανακοίνωση που παραθέτουμε, δεν τοποθετήθηκε επί του συνόλου των διατάξεων του νομοσχεδίου, αλλά επιλεκτικά και δεν γνωρίζουμε τους λόγους, εξέφρασε άποψη μόνο για το άρθρο 20.

Βέβαια ο σχολιασμός του άρθρου παραπέμπει σε ανώτερα μαθηματικά και προαπαιτούμενα  και είναι δύσκολο να προβλεφθεί το πρόσημο του τελικού αποτελέσματος της εξίσωσης...!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΕΠΛΣ

Η ΠΟΕΠΛΣ κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ που πραγματοποιήθηκε την 01/11/2018, συζήτησε εκτενώς τις τρέχουσες εξελίξεις και τον προγραμματισμό των δράσεων της Ομοσπονδίας.

Ειδικότερα κυριάρχησε έντονος προβληματισμός και δυσφορία για μια σειρά ζητημάτων στα οποία  διαπιστώνονται υπέρμετρες καθυστερήσεις, όπως:

Η διάταξη του άρθρου 65 του ν. 4504/17, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4551/18 δίνοντας την δυνατότητα να εφαρμοστεί καθολικά και με αναδρομική ισχύ η προσμέτρηση της στρατιωτικής θητείας στην προαγωγή των προερχομένων από Σχολή Λ/Φ και ΔΥΛΣ. Επισημαίνουμε ότι η συγκεκριμένη διάταξη είχε περίοδο ολοκλήρωσης της εφαρμογής τους πέντε μήνες από την δημοσίευση του νόμου, διάστημα που ολοκληρώνεται τον επόμενο μήνα. Μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό που να δικαιολογεί  την τήρηση του ως άνω χρονοδιαγράμματος.

Η ολοκλήρωση των τακτικών μεταθέσεων με την μη εξέταση του συνόλου των προσφυγών, ένα μήνα πριν ξεκινήσει η        διαδικασία για τις τακτικές μεταθέσεις του επομένου έτους.

Η ακύρωση ή τροποποίηση των δυσμενών διατάξεων των άρθρων 26 έως 30 του ν. 4504/17 για τις μεταθέσεις και 39 έως 51 του ιδίου νόμου για το πειθαρχικό δίκαιο. Η εμμονή στις συγκεκριμένες επαχθείς διατάξεις δεν επιτρέπει την κατάρτιση των απαραίτητων προεδρικών διαταγμάτων που θα δώσουν λύσεις στα σημερινά αδιέξοδα των μεταθέσεων. Από την άλλη πλευρά όμως, η σπουδή για την τελική υπογραφή των μεταθέσεων από την πολιτική ηγεσία ήταν παροιμιώδης.

Την αναμενόμενη αναμόρφωση του βαθμολογίου που επιβάλλεται από την επιμήκυνση του εργασιακού βίου.

Στη συνέχεια και αφού εκφράστηκε η δυσαρέσκεια για την μη ενημέρωση μας σχετικά με την κατάθεση σχεδίου νόμου του ΥΝΑΝΠ, με διατάξεις για το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ αλλά και γι αυτές που δεν συμπεριλήφθηκαν και τις οποίες είχαμε προτείνει κατά την συνάντηση μας με τον κ. Υπουργό, συζητήθηκε η διάταξη του άρθρου 20 του υπό διαβούλευση σ/ν που αφορά την επέκταση των αρμοδιοτήτων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στον αιγιαλό και την παραλία, θέτοντας τη στην πραγματική της διάσταση και στην παραγόμενη ή μη υπεραξία για το Σώμα και τα στελέχη του.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη:

Την υφιστάμενη νομοθεσία και τις αρμοδιότητες στον αιγιαλό, στις χερσαίες ζώνες λιμένος και τους περίφρακτους χώρους λιμένος.

Το σταδιακό αποχαρακτηρισμό των χερσαίων ζωνών λιμένος και απόδοση στους δήμους ως κεντρική πολιτική κατεύθυνση.

Τις εξαιρέσεις που περιγράφονται σαφώς και θα ισχύουν και μετά την εφαρμογή του νόμου για τις αρμοδιότητες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Την μέχρι σήμερα πρακτική και την ανάθεση των συγκεκριμένων υποθέσεων από τις κατά τόπους εισαγγελικές αρχές.

Την εντός ορίων αποσαφήνιση των μέχρι σήμερα  αλληλεπικαλύψεων αρμοδιοτήτων  μεταξύ της ΕΛ.ΑΣ και του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία  να τοποθετηθεί καταρχήν με θετικό πρόσημο στη διάταξη, αφού εκτίμησε τα ανωτέρω και συνυπολόγισε τα εξής:

Την  αναβάθμιση του Σώματος μέσω της ανάπτυξης και της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων και της αποστολής του.

 Την αύξηση των πόρων υπέρ ΤΑΝ και ΜΤΝ.

 Την προτεινόμενη  αναμόρφωση του ωραρίου εργασίας με τη θωράκιση των δικαιωμάτων του προσωπικού.

 Την πεποίθηση για την παρεπόμενη αναγκαιότητα άμεσων προσλήψεων και σταδιακής αύξησης της οργανικής δύναμης του Σώματος.

 Την ακολουθούμενη αναδιάταξη της κατανομής των οργανικών θέσεων των Λιμενικών Αρχών τοποθετώντας και την παράμετρο των νέων αρμοδιοτήτων.

Τέλος για μια ακόμα φορά η ΠΟΕΠΛΣ θέτει ως πρωταρχικής σημασίας ζήτημα αυτό της αποκατάστασης των οργανικών θέσεων στο πλαίσιο που ορίζει ο ν. 4150/13 με τις αναγκαίες προσαρμογές στην αύξηση των αρμοδιοτήτων (σ/ν) και των πραγματικών αναγκών που προκύπτουν από την φύλαξη των θαλασσίων συνόρων και το μεταναστευτικό.

Για τα παραπάνω θέτουμε τον μηχανισμό της Ομοσπονδίας σε ετοιμότητα για δράσεις και παρεμβάσεις που δεν θα επιτρέψουν περαιτέρω κωλυσιεργίες, συμβάλλοντας παράλληλα δημιουργικά στην προαγωγή κι ανάπτυξη του Σώματος.