Δυστυχώς ένα μήνα πριν ξεκινήσει η διαδικασία για τις τακτικές μεταθέσεις του επομένου έτους, οι συνάδελφοι δεν γνωρίζουν τι αποφασίστηκε από το αρμόδιο όργανο επί της προσφυγής τους

Πειραιάς,      24/10/2018

                                                                                                                   Αρ.Πρωτ:       206/2018

Θέμα: «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2018 ΠΟΥ ΕΞΕΛΙΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΤΑΚΤΕΣ.» 

         Η Ομοσπονδία παρότι πριν την έναρξη των εργασιών του τακτικού συμβουλίου μεταθέσεων 2018 είχε επισημαίνει την ορθή διαδικασία κυρίως ως προς τους χρόνους εν τούτοις στη πράξη η υπηρεσία επέδειξε τρομερή καθυστέρηση με θύματα τους συνάδελφους .

         Σήμερα 24 Οκτωβρίου 2018 δεν έχει κοινοποιηθεί το σύνολο διαταγών μεταθέσεων που έχουν προκύψει από την εξέταση των προσφυγών των στελεχών.

        Το ανησυχητικό είναι ότι έχουν ξεπεραστεί σε κάποιες περιπτώσεις και οι 50 ημέρες  από την πρωτοκόλληση αίτηση προσφυγής στελέχους.

        Δυστυχώς ένα μήνα πριν ξεκινήσει η διαδικασία για τις τακτικές μεταθέσεις του επομένου έτους, οι συνάδελφοι δεν γνωρίζουν τι αποφασίστηκε από το αρμόδιο όργανο επί της προσφυγής τους.

       Το Προεδρείο θα  ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να  αποφασιστεί ο τρόπος και η ένταση της αντίδρασης μας .

Πρέπει επιτέλους όλοι να αντιληφθούν ότι τα στελέχη είναι άνθρωποι και όχι αριθμοί.