Διαβάστε πως σχολιάζουν την κατάργηση των Γενικών Επιθεωρητών του ΛΣ Β. & Ν. Ελλάδος


Άρθρο 42 Κατάργηση Γενικών Επιθεωρητών Β. & Ν. Ελλάδος

1. Το άρθρο 43Α στο Κεφάλαιο Η του Τμήματος Β του Μέρους Πρώτου του π.δ. 13/2018 « Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26) όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 269 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133), καταργείται.

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 269 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Το άρθρο 43Β του Κεφαλαίου Η΄ του Τμήματος Β΄ του Μέρους Πρώτου του Π.Δ. 13/2018 αναριθμείται σε άρθρο 43.».


 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 21:55 | XRISTOS

  Κατάργηση και των ΠΕΔΙΛΣ αφού ο ρόλος τους αποκλειστικά περιορίζεται στην αναμεταβίβαση διαταγών του Υπουργείου μας. Το προσωπικό να ενισχύσει τις ήδη επιβαρυμένες και αποδεκατισμένες Υπηρεσίες υπαγωγής των.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 13:59 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  1.ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ ΟΡΘΗ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ.ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΣΕΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.
  2. ΝΑ ΕΠΑΝΑΞΕΤΑΣΘΕΙ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΕΔΙΛΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΝΗΘΩΣ, ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ Ε.Δ.Ε.-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΔΙΛΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΛΣ, ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΟΥΝ ΚΑΘΑΡΑ ΡΟΛΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΟ ΡΟΛΟ -ΑΝΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Λ.Σ., ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.
  3. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΑΤΡΑΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΥ ΓΙΑ Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ.ΙΣΩΣ ΚΑΙ Η ΣΥΡΟΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΕΙ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 18:21 | Oldnavy

  Να καταργηθούν κ οι ΠΕΔΙλΣ, δεν έχουν ρόλο αφού κάποιες δεν εγκρίνουν ούτε τη μετακίνηση των οχημάτων εντός της περιφέρειας αρμοδιότητας ΤΟΥΣ και απλά αναμεταβιβαζουν στις Λιμενικες Αρχές δικαιοδοσιας τους απλά τις σηματικες δγες της Κεντρικής Διοικησης και του Κεπιχ αξιουμενες πίστη εφαρμογή. Οι Ανώτατοι μπορούν κάλλιστα να αναλάβουν προϊστάμενοι κεντρικών λιμενικών αρχών. Διαφορετικά θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος τους και να γίνουν κέντρα λήψης αποφάσεων.

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 10:25 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Είναι απολύτως σωστό αυτό το άρθρο.
  Υπάρχει επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό διότι το Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ πρέπει να βγάζει μισθοδοσία για ένα υποναύαρχο.

  Υπάρχει χρηματική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό για την λειτουργία των συγκεκριμένων υπηρεσιών διότι εάν δεν βρεθεί δωρεάν χώρος στέγασης το κόστος ενοικίου θα το πληρώνει το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  Εάν βρεθεί δωρεάν χώρος στέγασης τους λογαριασμούς ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΑΘ,ΦΥΣΙΚΟ Αέριο θα πρέπει να τους πληρώνει το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

  Εάν δεν βρεθούν δωρεές για τον εξοπλισμό των γραφείων θα πρέπει να τα πληρώσει το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  Επίσης τις μετακινήσεις (βενζίνη,πετρέλαια) για υπηρεσιακές ανάγκες επιθεωρήσεις ή έκτατα περιστατικά θα πρέπει να τα πληρώνει το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, όπως επίσης θα πρέπει να δωθεί και κρατικό όχημα από την στιγμή που την δουλειά μπορεί να την κάνει και ο εκάστοτε περιφερειάρχης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

  Τέλος το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ δεν έχει τόση οργανική δύναμη σε ανθρώπινο δυναμικό ώστε να μπορούμε να συγκριθούμε με το Σ.Ξ. ή ΕΛ.ΑΣ. για να έχουμε ένα υποναύαρχο στην Θεσσαλονίκη.
  Η Πάτρα είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας και το Ηράκλειο είναι, τι θα πρέπει να κάνουμε σε κάθε μεγάλη πόλη να έχουμε και ένα υποναύαρχο?

  Μπράβο κύριε Υπουργέ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 13:14 | zafiris

  Πριν καταργηθούν Υπηρεσίες θα έπρεπε τουλάχιστον να λειτουργήσουν κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα για να δοκιμασθούν όταν μάλιστα δεν υπάρχει καμία χρηματική επιβάρυνση του Υπουργείου από τη λειτουργία τους. Επίσης αντί να καταργηθούν θα μπορούσαν να δοθούν σε αυτές περισσότερες αρμοδιότητες για να διευκολυνθεί και η λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας. Στη Θεσσαλονίκη, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος υπάρχουν Ανώτατοι Αξιωματικοί σε όλα τα σώματα ασφαλείας και στρατιωτικά σώματα (στο βαθμό του Αντιστρατήγου) και φρονώ ότι και το Λιμενικό Σώμα θα έπρεπε να εκπροσωπείται από έναν τουλάχιστον Ανώτατο Αξιωματικό.

 • 13 Φεβρουαρίου 2020, 22:02 | akis

  είναι στην πιο σωστή κατεύθυνση.
  όταν το σώμα θα φθάσει την οργανική δύναμη των 9.500 τότε να δημιουργηθούν ξανά οι θέσεις αυτές.
  και ο επιθεωρητής νοτίου αιγαίου να μην έχει έδρα την αθήνα.