Παρά το γεγονός ότι ο καιρός εξακολουθεί να έχει τα "πάνω" του και τα "κάτω" του...΄φθάνει η ώρα αλλαγής στολής και για τα στελέχη του ΛΣ.

Το προσωπικό λοιπόν του Λιμενικού Σώματος από τη Δευτέρα  03 Μαΐου 2021 έως και την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021 θα πρέπει να φέρουν την θερινή τους στολή όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα κανονισμό στολών καθώς τις συναφείς με το θέμα διαταγές .