Με αφορμή σωρείας ερωτημάτων προς στην ιστοσελίδα μας(αφού ουδεμία  ενημέρωση υπάρχει από τους αρμοδίους) αναφορικά με την προθεσμία υποβολής του πόθεν έσχες 2018  ενημερώνουμε τα στελέχη του ΛΣ για τα εξής:
-Η εφαρμογή δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί για το έτος 2018.-

-Τα εισοδήματα που θα δηλωθούν φέτος αφορούν το οικονομικό έτος 2017.

-Η προθεσμία υποβολής, λήγει με τη παρέλευση χρονικού διαστήματος τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 που για το τρέχον έτος ήταν η 30η Ιουλίου.Κατά συνέπεια η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες είναι η 30η Οκτωβρίου του 2018.

Σημειώνεται ότι  αναμένεται να ψηφιστεί  νέα τροπολογία νόμου για το πόθεν έσχες.Στην  περίπτωση ψήφισης,η προθεσμία  υποβολής(τρίμηνο)  θα ισχύσει από την ημερομηνία ψήφισης αυτής!

-η δήλωση «πόθεν έσχες» υποβάλλεται  αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Για το λόγο αυτό απαιτείται οι υπόχρεοι υποβολής να είναι ενεργοί χρήστες των υπηρεσιών του Taxisnet.

-στην ετήσια δήλωσή τους οι υπόχρεοι δηλώνουν μόνον τις μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή τους κατάσταση κατά το χρονικό διάστημα που αφορά η δήλωση.

- τόσο οι εκπρόθεσμες όσο και η μη υποβολή επισύρουν κυρώσεις που περιλαμβάνουν,  διοικητικά πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις και ποινές φυλάκισης και χρηματικές ποινές για τη μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι ο νόμος προβλέπει ότι : «Ελλείψεις ή ανακρίβειες της δήλωσης, μπορούν να συμπληρωθούν από τον υπόχρεο αυθορμήτως σε προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή της δήλωσης».

-η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο και υπογράφεται από τον ίδιο, για τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, τη σύζυγο του, για τα δικά της στοιχεία, και από αμφότερους τους συζύγους, για τα περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων τέκνων τους.

-Τέλος υπόχρεοι υποβολής είναι και όσοι αποστρατεύτηκαν την τελευταία διετία, για δυο επόμενα έτη  από την αποστρατεία.

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ