19-06-2021

ΟΦΕΙΛΌΜΕΝΗ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ  ΠΑΣΣΑΚΟΥ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ -ΠΡΟΈΔΡΟΥ (ΠΕΑΛΣ ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΣ .

Με αφορμή την αποσπασματική τροποποίηση -αιτήματα χορήγησης βαθμών -προαγωγών -καταληκτικών βαθμών , όπου τα περισσότερα εξ αυτών αποτελούν συνέχεια και εδράζονται στην άδικη και παράλογη ικανοποίηση παρόμοιων αιτημάτων του παρελθόντος αλλά και την επικείμενη κατανομή στις υπηρεσιες ΛΣ , των οργανικών θέσεων , κατά βαθμό , κατηγορία και αριθμό ,την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση κατανομής των οργανικών θέσεων με βάση την κατηγορία προέλευσης των στελεχών ΛΣ και τον καταληκτικό αυτών βαθμό , του νέου πδ μεταθέσεων -αποσπάσεων-διαθέσεων , τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία του κ. ΥΝΑΝΠ και τέλος ότι το Λιμενικό Σώμα αποτελεί ένα στρατιωτικά συντεταγμένο Σώμα με πολύπλευρες δραστηριότητες ,καθήκοντα και   αποστολή , παρεμβαίνω,  σε συνέχεια προηγούμενων σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα παρεμβάσεων μου και παρεμβάσεων της ΠΕΑΛΣ , ως ακολούθως :

Ως Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης των διοικούντων του Σώματος, Αξιωματικών ΛΣ., σεβόμενος τα μέλη της ΠΕΑΛΣ και την ευθύνη που φέρουν ως Αξιωματικοί έναντι των υφισταμένων τους συναδέλφων τους και το διαχρονικό έργο και την προσφορά του ΛΣ και των στελεχών ΛΣ, όλων των κατηγοριών, αλλά και τον ρόλο, τον σκοπό και τις αρμοδιότητες του Λ.Σ., θεωρω υποχρέωσή μου να καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για την διατήρηση και ενίσχυση των βασικών αρχών, που πρέπει να διέπουν το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα στελέχη του, την ιεραρχία μεταξύ στελεχών, την απρόσκοπτη συνεργασία, τον αλληλοσεβασμό και την αλληλοεκτίμηση μεταξύ όλων των στελεχών του ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ., την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών, τη διατήρηση και ενίσχυση του θεσμού του Αρχηγού - Αρχηγείου που ασκεί τη διοίκηση του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

Έχω επανειλημμένα , παρά το κόστος  , τονίσει οτι :

Σε ένα ένστολο στρατιωτικά συντεταγμένο Σώμα, πρώτα πρέπει να κυριαρχούν οι αξίες, οι αρχές και η τιμή σε κάθε βαθμό, μια επιχειρησιακού – υπηρεσιακού ουσιαστικού αντικρίσματος επετηρίδα, αλλά κι ένα ορθολογικό και δίκαιο πλαίσιο μεταθέσεων και περί ιεραρχίας και προαγωγών αλλά και ορθολογική κατανομή του προσωπικού κατά κατηγορία , βαθμό και αριθμό.

Η ιεραρχία σε ένα στρατιωτικά συντεταγμένο Σώμα , δεν εδράζεται μόνο στην τυπική - οργανική έννοια (πυραμίδα βαθμών, θέσεων και υπηρεσιών) αλλά και ουσιαστική έννοια (καθήκοντα και περιορισμοί που προέρχονται από την ιεραρχική εξουσία ή την ιεραρχική εξάρτηση) και πρέπει να αποτελεί μία σχέση διαρκείας θεσμοθετημένη και ρυθμισμένη λεπτομερώς, καθως σε αυτή στηρίζεται η λειτουργιά του ΛΣ και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέπονται εύκολα μεταβολές της και μάλιστα αποσπασματικά και για πολιτικά συμφέροντα . 

Για τους Αξιωματικούς ΛΣ η μεταξύ τους γενική σειρά αρχαιότητας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ιεραρχίας, που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία, με σκοπό την ομαλή κι εύρυθμη λειτουργία του Σώματος και συνδέεται άμεσα με την ιεραρχία των καθηκόντων, που πηγάζει από τη βαρύτητα της ευθύνης της αποστολής του Λ.Σ..

Η διαφορετικότητα (ακαδημαϊκή - στρατιωτική εκπαίδευση, προσόντα κατάταξης για κάθε Σχολή, βαθμίδα εκπαίδευσης που ανήκει κάθε Σχολή, διάρκεια φοίτησης κλπ) πρέπει να αποτελεί καθοριστικό διαχωριστικό παράγοντα των οργανικών θέσεων και κατανομής αυτών, του καθηκοντολογίου, της ιεραρχίας και της εξέλιξης των στελεχών όλων των βαθμίδων και θα πρέπει να ακολουθεί τα στελέχη σε όλη την Υπηρεσιακή τους πορεία.

Οτι αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός  η απαξίωση - αποδυνάμωση του Αρχηγείου - Στρατιωτικής μας Ηγεσίας , που επήλθε από λάθος παρελθοντικές πολιτικές και δυστυχώς την συγκαταβατικότητα που επέδειξε σε αυτές το Αρχηγείο ΛΣ σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη χορήγηση βαθμών σε ένα ένστολο στρατιωτικά συντεταγμένο Σώμα όπως το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. που δημιούργησε προβλήματα στην ιεραρχία μεταξύ των στελεχών ,στη δομή και στη λειτουργία του Σώματος - Αρχηγείου ΛΣ . με οτι αυτό συνεπάγεται σε όλα τα επίπεδα .

Με γνώμονα τα παραπάνω θεωρώ επιβεβλημένη και επιτακτική την ανάγκη την τροποποίησης του περί Ιεραρχίας και Προαγωγών από τη βάση του , προκειμένου αποκατασταθεί η κατακρεούργηση και οι αδικίες που έχει υποστεί από τις συχνές, αποσπασματικές τροποποιήσεις που έχει υποστεί εξαιτίας πολιτικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων .

Σε κάθε περίπτωση και μέχρι τοτε , κρίνεται άμεση και επιβεβλημένη προκειμένου αποφευχθεί η διαφαινόμενη περαιτέρω ιεραρχική μας κατάρρευση , με ότι αυτό συνεπάγεται , η ανάληψη διορθωτικών πρωτοβουλιών από την πολιτική και στρατιωτική μας Ηγεσία για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης , ομαλότητας και κανονικότητας στην ιεραρχία των Αξιωματικών ΛΣ μεταξύ των Αξιωματικών με την συμπερίληψη μίας Οριζόντιας τροπολογίας στο υπό προώθηση νέο σχέδιο νόμου του ΥΝΑΝΠ ,κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 81/2012 (Α΄139), για την αναδρομική (δεν θεμελιώνεται δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών ) ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων , προαγωγή των Αξιωματικών ΛΣ , τριών τάξεων , προέλευσης Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) .

Θυμίζω ότι αντίστοιχη πρωτοβουλία , με την υιοθέτησης τροπολογίας , κατόπιν αιτήματος της ΠΕΑΛΣ ,είχε ,μετά κόπων και βασάνων, πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν για άλλη τάξη Αξιωματικών εκ ΣΝΔ.

Τέλος , είμαι απολυτά πεπεισμένος οτι αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός οτι οι Αξιωματικοί εκ ΣΝΔ , αποτελούν σε ολα τα επίπεδα , θύματα της κατακρεουργημένης ιεραρχίας στο ΛΣ και οχι μόνο , από παρελθοντικές τακτικές, που επέφεραν , πέραν άλλων , την εκτροπή της ιεραρχίας με αποτέλεσμα σήμερα , αξιωματικοί ΛΣ εκ της ΣΝΔ , ίδιας τάξης να βρίσκονται , οχι μονό νεότεροι σε βαθμό από τους συμμαθητές τους και νεότεροι από τους μέχρι πρότινος υφισταμένους τους  άλλων κατηγοριών Αξιωματικούς άλλα και νεότεροι σε βαθμό από άλλους Αξιωματικούς ΛΣ που η πρόσληψη τους στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ πραγματοποιήθηκε ένα έως και τέσσερα χρονια μετά από τη δική τους πρόσληψή .

19-06-2021

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ

ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ FB