Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 26 Ιουλίου 2018 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.1 του ν.3079/2002 (Α΄ 311), του άρθρου 7 παρ. 1(δ) και του άρθρου 28 παρ.2 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), και του άρθρου 78 παρ.2(ια) του π.δ. 13/2018 (Α' 26).


Προάγεται ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ Αντώνιος του Γεωργίου (Α.Μ. 5527), ο οποίος προέρχεται από διακεκριμένους αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ., στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής,λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 19 Ιουλίου 2018, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων για την προαγωγή αυτή προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1(δ) και του άρθρου 28 παρ.2 του π.δ. 81/2012.


(Αριθ.Πρωτ.Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 8600/31-07-2018)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ