Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 09 Νοεμβρίου 2018 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.1 του ν.3079/2002 (Α΄ 311), του άρθρου 11 παρ.5 του π.δ.38/2012 (Α' 75), του άρθρου 17 παρ.1(δ) και 4 του π.δ.81/2012 (Α΄ 139):


Προάγονται οι Ανθυπασπιστές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. ΤΑΚΑΚΗ Στυλιανή του Φανουρίου (Α.Μ. 4085)
2. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη του Χριστοφόρου (Α.Μ.4087)
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Κυράνθη του Ιωσήφ (Α.Μ. 4088)
4. ΜΠΟΥΝΟΥ Παναγούλα του Χρήστου (Α.Μ. 4091)
5. ΠΑΠΟΥΛΙΑ Ιφιγένεια-Σπυριδούλα του Εμμανουήλ (Α.Μ. 4092)
6. ΛΑΓΟΥΜΙΔΗ Μαρία του Αντωνίου (Α.Μ. 4094)
7. ΤΕΝΤΑ Αικατερίνη του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 4099)
8. ΜΟΥΣΤΑΚΗ Μαργαρίτα του Βασιλείου (Α.Μ. 4107)
9. ΚΑΛΗΣΠΕΡΗ Μαρία-Άννα του Σταματίου (Α.Μ. 4111)
10. ΠΕΛΩΝΗ Μαρία του Ιωάννη (Α.Μ. 4114)
11. ΑΥΔΙΚΟΥ Χριστίνα- Βαϊα του Δημητρίου-Κωνσταντίνου (Α.Μ.4115)
12. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ Ειρήνη του Γεωργίου (Α.Μ. 4121)
13. ΑΣΙΑΤΙΔΟΥ Ευαγγελία του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 4125)
14. ΤΥΡΕΛΗ Μαρία του Γεωργίου (Α.Μ. 4127)
στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 25 Οκτωβρίου 2018, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων για την προαγωγή αυτή προσόντων, σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ.1(δ) και 4 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012.
(Αριθ.Πρωτ.Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 13730/13-11-2018)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ