Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 07 Ιανουαρίου 2021 μετά από πρόταση του

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα

του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), της

παρ. 1 του άρθρου 5, του άρθρου 6, της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 9 και των άρθρων 11 και

20 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως η παρ. 13 του άρθρου 11, αφού αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της περ.

γ) της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου

43 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24) και του άρθρου 78 του Π.Δ. 13/2018 (Α΄ 26):

1. Προάγονται στον βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού, αναδρομικά

από 22 Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία συμπλήρωσης σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ.

81/2012 (Α΄ 139) του ελάχιστου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, οι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού

Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικοί:

1. Πετράκη Διονυσία του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 72 Τ)

2. Παπαστέφανος Σεραφείμ του Σπύρου (Α.Μ. 74 Τ)

3. Μιχαλούδης Χαράλαμπος του Ιωάννη (Α.Μ. 75 Τ)

4. Πετράκης Δημήτριος του Νικολάου (Α.Μ. 76 Τ)

5. Ναζίρης Ιορδάνης του Αθανασίου (Α.Μ. 77 Τ)

6. Ανδρεάδης Γεώργιος του Μιχαήλ (Α.Μ. 78 Τ)

7. Μαραγκού Βασιλική του Ιωάννη (Α.Μ. 79 Τ)

8. Αθανασίου Ευστράτιος του Παναγιώτη (Α.Μ. 80 Τ)

9. Μόκα Ελένη του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 81 Τ)

10. Μπουλά Λεμονιά του Μιχαήλ (Α.Μ. 82 Τ)

11. Κοτσιούρου Χριστίνα του Βασιλείου (Α.Μ. 83 Τ)

12. Ράμμου Μαρία-Αικατερίνη του Γεωργίου (Α.Μ. 84 Τ)

13. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Α.Μ. 85 Τ) 

14. Φλώρου Χρυσούλα του Νικολάου (Α.Μ. 86 Τ)

15. Κοντογεώργου Χρυσαυγή του Βασιλείου (Α.Μ. 87 Τ)

16. Αντωνίου Μαρία του Αθανασίου (Α.Μ. 88 Τ)

17. Αθανασάτος Ιωάννης του Γερασίμου-Αντωνίου (Α.Μ. 91 Τ)

18. Παναγόπουλος Θεόδωρος του Αντωνίου (Α.Μ. 93 Τ)

19. Αλευρά Μαρία του Λυκούργου (Α.Μ. 94 Τ)

20. Ατσαλάκης Αθανάσιος του Δημητρίου (Α.Μ. 95 Τ)

21. Βούρος Δημήτριος του Γεωργίου (Α.Μ. 96 Τ)

2. Προάγονται στον βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Οικονομικού,

αναδρομικά από 22 Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία συμπλήρωσης σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του

άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139) του ελάχιστου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, οι Υποπλοίαρχοι

Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Οικονομικοί:

1. Πεϊτζίκα Ειρήνη του Γεωργίου (Α.Μ. 19 Ο)

2. Παππά Ευαγγελία του Θωμά (Α.Μ. 20 Ο)

3. Παϊζάνος Επαμεινώνδας του Απόστολου (Α.Μ. 22 Ο)

3. Προάγονται στον βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Νομικού, αναδρομικά

από 22 Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία συμπλήρωσης σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ.

81/2012 (Α΄ 139) του ελάχιστου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, οι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού

Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Νομικοί:

1. Μπατσαρά Ελισσάβετ του Βασιλείου (Α.Μ. 01 Ν)

2. Βραχνή Γεωργία του Νικολάου (Α.Μ. 03 Ν)

3. Μπλιούμη Ουρανία του Δημητρίου (Α.Μ. 05 Ν)

4. Τσινοπούλου Αικατερίνη του Χρήστου (Α.Μ. 07 Ν)

5. Μαντά Νίκη του Γρηγορίου (Α.Μ. 09 Ν)

6. Κουκούμα Παναγιώτα του Ιωάννη (Α.Μ. 10 Ν)

7. Τζαλαβρά Χριστίνα του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 11 Ν)

8. Σπηλιοπούλου Μαρία του Άγγελου (Α.Μ. 13 Ν)

9. Μαρκάδα Στυλιανή του Ιωάννη (Α.Μ. 15 Ν)

 (Αρ. Πρωτ. Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ/Δ.Ο.Δ.: 129/11-01-2021).

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ