Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 4 Οκτωβρίου 2018 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3079/2002 (Α΄ 311), των άρθρων 5 παρ. 1, 6, 7 παρ. 1 (α) και 3, 9, 11 και 20 του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύει και του άρθρου 78 του Π.Δ. 13/2018 (Α΄ 26):


Προάγονται στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αναδρομικά από10 Σεπτεμβρίου 2018, ημερομηνία συμπλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 (α) και 3 του Π.Δ. 81/2012 (Α΄139) του ελάχιστου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, οι Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος - ΕλληνικήςΑκτοφυλακής:


1. Τρόμπατζη Γεωργία του Χρήστου (Α.Μ. 1434)
2. Σαμαρτζή Αναστασία του Αναστάσιου (Α.Μ. 1435)
3. Γώγουλας Περικλής του Γεώργιου (Α.Μ. 1436)
4. Τσαλίκης Βασίλειος του Αθανάσιου (Α.Μ. 1437)
5. Παρμάκης Θεόδωρος του Δημήτριου (Α.Μ. 1438)
6. Γαρμπής Χαράλαμπος του Διονύσιου (Α.Μ. 1439)
7. Κουτάτζη Ιακωβίνα του Δημήτριου (Α.Μ. 1440)
8. Αναστασίου Δημήτριος του Χρήστου (Α.Μ. 1441)
9. Τσανδήλας Παναγιώτης του Ιωάννη (Α.Μ. 1442)
10. Σωμαράκη Μαρία του Δημήτριου (Α.Μ. 1443)
11. Συβίτου Βασιλική του Γεώργιου (Α.Μ. 1444)
12. Χατζηδημητρίου Βαλεντίνα του Νικόλαου (Α.Μ. 1445)
13. Ζικέλογλου Παρθένα-Μαρίνα του Γεώργιου (Α.Μ. 1446)
14. Χιουρέα Βασιλική του Παναγιώτη (Α.Μ. 1447)
15. Κάτσος Ευστάθιος του Αθανάσιου (Α.Μ. 1448)
16. Μητροπέτρος Δημήτριος του Γεώργιου (Α.Μ. 1449)
17. Βασιλακάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 1450)
18. Τραυλού Αλεξία του Νικόλαου (Α.Μ. 1451)
19. Κατσουλάκη Σταυρούλα του Γεώργιου (Α.Μ. 1452)
20. Ίλτσιος Φιλοκτήμων του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1454)
21. Ρουχίτσα Ευσταθία του Ιωάννη (Α.Μ. 1455)
22. Τσουκαλάς Χαράλαμπος του Παναγιώτη (Α.Μ. 1456)
23. Κρητικού Μαρίνα του Ανάργυρου (Α.Μ. 1457)
24. Μπότσιου Σταυρούλα-Λητώ του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1458)
25. Κολοκυθά Νικολέτα του Νικόλαου (Α.Μ. 1459)
26. Λυραντωνάκης Στέφανος του Μιχαήλ (Α.Μ. 1460)
27. Ψαρρού Βασιλεία-Μαρία του Απόστολου (Α.Μ. 1461)
28. Κούλης Αντώνιος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 1462)
29. Παγάνης Ευστάθιος του Ηλία (Α.Μ. 1463)
30. Κοκκινιάδης Βασίλειος του Παύλου (Α.Μ. 1464)
31. Αράπης Χαρίλαος του Σωκράτη (Α.Μ. 1465)
32. Βλαντή Κωνσταντίνα του Ιωάννη-Παυλή (Α.Μ. 1466)
33. Παπαζήσης Ηλίας του Αντώνιου (Α.Μ. 1467)
34. Δημητρακόπουλος Γεώργιος του Δημήτριου (Α.Μ. 1468)
35. Χουχουρέλου Δέσποινα του Νικόλαου (Α.Μ. 1469)
36. Αρμενάκη Κωνσταντίνα του Ανδρέα (Α.Μ. 1470)
37. Στεφανόπουλος Χαράλαμπος του Νικόλαου (Α.Μ. 1471)
38. Ξιφαράς Θεόδωρος του Ιωάννη (Α.Μ. 1472)
39. Λημναίος Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1473)
40. Κυριακόπουλος Χρήστος του Ηλία (Α.Μ. 1474)
41. Σπανός Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 1475)
42. Παπαδάκης Αλέξανδρος-Σωκράτης του Γεώργιου (Α.Μ. 1476)
Οι ανωτέρω Αξιωματικοί προάγονται προς πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων στον βαθμό αυτό.
(Αριθ. Εγκρ.Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ/Δ.Ο.Δ.: 11575/10-10-2018).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ