Πληθαίνουν καθημερινά οι καταγγελίες στα Λιμενικά Νέα για  «επιλεκτικές» Διαθέσεις - Αποσπάσεις από νησιά πρώτης γραμμής του ανατολικού και βορειοανατολικού Αιγαίου, έχουν ήδη εκτελεστεί ή θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.


Σε νησιά με τρομερές υπηρεσιακές δυσκολίες, με παράτυπους μετανάστες χωρίς δυνατότητα χορήγησης των χρεωστούμενων ρεπό, συνεχίζεται το φαινόμενο της συνεχούς αποδυνάμωσης τους.


Δεν φτάνει που:


- ενώ έχει παρέλθει προ πολλού η τετράμηνη προθεσμία για την έκδοση του νέου Π.Δ. μεταθέσεων  σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4504/2017, αυτό  ακόμη να εκδοθεί.. 


- οι όποιες μεταθέσεις του προσωπικού γίνονται χωρίς να εφαρμόζεται κανένας νόμος.., ούτε οι διατάξεις του ΠΔ 33/2009 αλλά ούτε και οι διατάξεις του ν. 4504/2017 εφαρμόζονται…


-το έτος 2018 αποφασίστηκαν από το Αρμόδιο Συμβούλιο κάποιες μεταθέσεις, εκτελέστηκαν κυρίως αυτές που το προσωπικό στις περισσότερες περιπτώσεις επιθυμούσε βάζοντας τα έξοδα μετακίνησης από την τσέπη του…


Στο τέλος καταστήσαμε το  Προσωπικό στο έλεος της κάθε λογής «επιθυμιών» της φυσικής  ηγεσίας και του πολιτικού προϊσταμένου Υπουργού…


Και ενώ οι ευθύνες της Πολιτικής και Στρατιωτικής ηγεσίας είναι τεράστιες για την μη εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων και την μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, έρχονται σήμερα, να μας θυμίσουν για μια ακόμη φορά, ότι μπροστά στις επιδιώξεις  και τις πολιτικές σκοπιμότητες των ημερών, μπορούν να αδιαφορούν   πλήρως για το προσωπικό και την δίκαιη και με ισονομία αντιμετώπιση των αναγκών του…


Έτσι αφού δεν είχαν  την ικανότητα να εφαρμόσουν  το νόμο για τις Μεταθέσεις, σκαρφίστηκαν  την δημιουργία βιομηχανίας «εξυπηρέτησης»  ημετέρων δια των Διαθέσεων…


Αλήθεια μπορεί κάποιος από την Ηγεσία να μας πληροφορήσει:

•    Υπάρχουν χρήματα για την καθημερινή εκτός έδρας αποζημίωση των στελεχών που διατίθενται και δεν υπάρχουν χρήματα για να γίνουν οι Τακτικές Μεταθέσεις;


•    Ποιες ανάγκες καλύπτονται με αυτές τις Διαθέσεις προσωπικού; 


•    Είναι δυνατόν να καλύπτονται διαρκείς Υπηρεσιακές ανάγκες με τον  μηχανισμό της  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, όταν  από το νόμο καθορίζεται,  ότι με αυτός ο τρόπος κατανομής προσωπικού,  είναι μικρής διάρκειας  και μάλιστα με τις διατάξεις του ν. 4504/2017 -που ψήφισε η σημερινή Κυβέρνηση- δεν υπερβαίνει τις 60 ημέρες;


•    Είναι σύμφωνοι  με αυτήν την διαδικασία οι κ. Υπουργός και Υφυπουργός, αφού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4504/2017 (άρθρο 26 παρ. 1 και άρθρο 30 παρ. 10)  αλλά και την Υ64/13-9-2018 Απόφαση του Πρωθυπουργού (Β 3986) αυτοί έχουν αρμοδιότητα επί της έκδοσης αυτών των αποφάσεων;


Μπορεί να  πληροφορήσει κάποιος τα στελέχη του Λ.Σ.,  ποιος και αν νόμιμα τελικά υπογράφει τις αποφάσεις Αποσπάσεων – Διαθέσεων;


Μπορεί κάποιος από την Πολιτική ηγεσία, να ενημερώσει τα στελέχη του Λ.Σ.,  γιατί δεν διεξήχθησαν Μεταθέσεις το έτος 2018 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και γιατί δεν εκτελέστηκαν;


Τελικά θα μπορούσε κάποιος από την Πολιτική ηγεσία, να ενημερώσει τα στελέχη του Λ.Σ. με ποια αξιοκρατικά κριτήρια διενεργούνται αυτές οι μετακινήσεις του προσωπικού;

Βέβαια ανάλογα ερωτήματα θα μπορούμε να απευθύνομε και προς την Στρατιωτική ηγεσία του Σώματος, αλλά φοβούμαστε ότι ασχολείται με άλλα ποιο σημαντικά θέματα…


Ίσως να έχει μεγαλύτερη αξία για αυτήν η νομοθετική ρύθμιση της διάρκειας της θητείας του εκάστοτε Αρχηγού, από την νομοθετική ρύθμιση των θεμάτων μεταθέσεων του προσωπικού και την  εξασφάλιση των αναγκαίων για αυτό πιστώσεων…..