Η παντελής έλλειψη συντονισμού μεταξύ των Αρμόδιων Υπηρεσιών οδήγησε αναπόφευκτα στο τραγικό αποτέλεσμα. Χρειάζονται άμεσα μέτρα συντονισμού των Υπηρεσιών για την αποφυγή νέας καταστροφής μέσα σε αυτό καλοκαίρι. Η προώθηση απόφασης για την δραματική μείωση των δαπανών για τα έξοδα του μετακίνησης και διάθεσης του προσωπικού της Π.Σ, Λ.Σ. και ΕΛ.ΑΣ για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ΜΟΝΟ ερωτηματικά και απορία δημιουργεί...