Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε συνολικό αριθμό σε αφίξεις, σκάφη, συνολικό αριθμό στα νησιά, μεταφορές στην ηπειρωτική χώρα, σκάφη που σταμάτησαν από την τουρκική ακτοφυλακή (TCG) και τον αριθμό των ατόμων που έχουν συλληφθεί από την TCG σε αυτό το σημείο.

Οι μηνιαίες στατιστικές για τα ελληνικά νησιά  ενημερώνονται καθημερινά.

Τελευταία ενημέρωση 18.09.2019

Σεπτέμβριος 2019
Συνολικός αριθμός προσφύγων στα νησιά: 27214.

Lesvos:
Άφιξη Σεπτέμβριος 2739
Συνολικές αφίξεις φέτος 13966
Καράβια Σεπτέμβριος 72
Συνολικά σκάφη φέτος 386
Μεταφορές Σεπτέμβριος 1999
Σύνολο μεταφορών το έτος 9689
Σύνολο προσφύγων στο νησί: 13181

Χίου:
παραλαβές Σεπτέμβριος 762
Συνολικές αφίξεις φέτος 3598
Καράβια Σεπτέμβριος 24
Συνολικά σκάφη φέτος 122
Μεταφορές Σεπτέμβριος 618
Σύνολο μεταφορών το έτος 2625
Σύνολο προσφύγων στο νησί: 3530

Σάμο:
παραλαβές Σεπτέμβριος 1151
Συνολικές αφίξεις φέτος 6305
Καράβια Σεπτέμβριος 25
Συνολικά σκάφη φέτος 159
Μεταφορά Σεπτέμβριος 302
Σύνολο μεταφορών το έτος 3428
Σύνολο προσφύγων στο νησί: 5425

Κως:
παραλαβές Σεπτέμβριος 523
Συνολικές αφίξεις φέτος 3108
Καράβια Σεπτέμβριος 20
Συνολικά σκάφη φέτος 127
Μεταφορές Σεπτέμβριος 164
Σύνολο μεταφορών το έτος 1068
Σύνολο προσφύγων στο νησί: 3435

Leros:
παραλαβές Σεπτέμβριος 117
Συνολικές αφίξεις φέτος 2172
Καράβια Σεπτέμβριος 4
Συνολικά σκάφη φέτος 71
Μεταφορές Σεπτέμβριος 289
Σύνολο μεταφορών το έτος 1767
Σύνολο προσφύγων στο νησί: 1529

ΑΛΛΑ Νήσων:
παραλαβές Σεπτέμβριος 549
Συνολικές αφίξεις φέτος 2652
Καράβια Σεπτέμβριος 23
Συνολικά σκάφη φέτος 105
Μεταφορές Σεπτέμβριος 156
Σύνολο μεταφορών το έτος 527
(+ λαθραία μεταφορές)
Σύνολο προσφύγων στα άλλα νησιά: 114

ΒΑΡΚΕΣ ΠΟΥ σταμάτησε ΑΠΟ ΤΗΝ TCG / αστυνομία:
Πρόσφυγες Σεπτέμβριος 10151
Καράβια Σεπτέμβριος 277
Σύνολο προσφύγων φέτος 56838
Συνολικά σκάφη φέτος 1756

Aegean Boat Report