Με την  αριθμ. 2903.5/92965/2019/31-12-2019 απόφαση  του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζεται η: «Υπαγωγή Υπηρεσιών και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Γενικούς Γραμματείς, Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» .

Διαβάστε τι προβλέπεται   ΦΕΚ 5056 τ.Β΄/31-12-2019