Ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου «Εγκαταστάσεις Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά», προϋπολογισμού δαπάνης 6.057.400 ευρώ, προκήρυξε η Διεύθυνση Δημοσίων Ναυτικών Έργων του ΓΕΝ.

Η δαπάνη του έργου βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 και οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν εντός του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά, ενώ ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2021.

Η σχετική προκήρυξη του ΓΕΝ (με ημερομηνία 22/2/2021) αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (ώρα 11:19:59).

https://www.onalert.gr/enoples-dynameis/gen/gen-st...