Ανοικτή Δημοπρασία για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Λιμενίσκου Πλωτών Μέσων Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών Λιμενικού Σώματος στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά», προϋπολογισμού δαπάνης περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, προκήρυξε η διεύθυνση Δημοσίων Ναυτικών Έργων του ΓΕΝ.

Η δαπάνη του έργου βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν εντός του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/03/2021.

Η σχετική προκήρυξη αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (ώρα 10:06:55 π.μ.)

Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Φεβρουαρίου είχε αναρτηθεί στη Διαύγεια η προκήρυξη του ΓΕΝ για το έργο «Εγκαταστάσεις Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά», προϋπολογισμού δαπάνης 6,057 εκατομμύρια ευρώ.

https://www.onalert.gr