ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.

ΑΠΟ: ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟ Λ.Σ. ΚΛΙΑΡΗ Θ. –
Α΄ ΥΠΑΡΧΗΓΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. -
ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ – ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
221004/08-18
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΔ


ΠΡΟΣ: 1. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟ Λ.Σ. ΒΑΡΕΛΑ Α. (Α.Μ. 830 - Δ.Κ. Δ')
2. ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.Σ. ΜΑΜΜΗ Β. (Α.Μ. 844 - Δ.Λ.Α.)
3. ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.Σ. ΣΟΥΛΟ Δ. (Α.Μ. 851 - Δ.Π.)
4. ΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.Σ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ Ι. (Α.Μ. 903 - Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ.)
5. ΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.Σ. ΠΑΣΣΑΚΟ Σ. (Α.Μ. 905 - Κ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ- Π.Ε.Α.Λ.Σ.)
6. ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ Λ.Σ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟ Α. (Α.Μ. 3284 - Κ.Λ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.)


ΚΟΙΝ.: Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. /Γρ. κ.κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α) – Β΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. – Δ.Κ. Δ΄ – Δ.Π. α΄- γ΄ –
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟ Λ.Σ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟ Ι. (Α.Μ. 816 - 1Η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) – ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.Σ.
ΘΕΟΦΙΛΟΥ Α. (Α.Μ. 846 - Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ) – ΠΛΟΙΑΡΧΟ ΜΠΑΓΔΑΤΟΠΟΥΛΟ Ι. (Α.Μ. 932 - Δ.Κ.Ε.Ο.) -
ΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.Σ. ΜΑΡΑΓΚΟ Γ. (Α.Μ. 935 - ΔΙ.Π.ΘΑ.Π.) - ΠΛΩΤΑΡΧΗ Λ.Σ. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ Α. (Α.Μ. 1066 –
Δ.Π. Α') – ΠΛΩΤΑΡΧΗ Λ.Σ. ΔΡΙΒΑΚΟ Γ. (Α.Μ. 2853 - Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Π/Μ - Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.) –
Π.Ε.Α.Λ.Σ. – Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.


ΘΕΜΑ: « ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.» ///
ΣΧΕΤ.: Α) Ο Ν. 4504/17 (Α' 184) ///
Β) ΤΟ Π.Δ. 33/09 (Α' 50) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ///
Γ) Η ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2411.1/ 31596 / 30 -04-201 8 ΑΠΟΦΑΣΗ κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. ///
ΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙΤΕ ΤΗΝ 24-08-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ κ. Δ.Π. (Γρ. 222)
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ (Β) ΣΧΕΤΙΚΟΥ /// ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ Ή (ΔΙΑΖ) ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΑΣ /// Α΄ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ //-