ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ      
Αγαπητές /αγαπητοί συνάδελφοι.
Σας ενημερώνουμε ότι αντιπροσωπεία του  Δ.Σ της   «Ε.Π.Λ.Σ  ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»  πραγματοποίησε την Πέμπτη  13 Σεπτέμβριου 2018 συνάντηση με τον Κεντρικό Λιμενάρχη Πατρών Πλοίαρχο Λ.Σ κ. ΡΕΪΖΗ ΔΡΟΣΟ, με την παρουσία και του Υπολιμενάρχη, Αντιπλοίαρχου Λ.Σ κ. ΚΟΡΙΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

 Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν άμεσα τους συναδέλφους όπως:                        

 Οι τοποθετήσεις στο Γ΄Λ/Τ Αιγίου, προτείναμε λόγω της απόστασης, η στελέχωση του Τμήματος να γίνεται πρώτα  από συναδέλφους όπου διαμένουν στο Αίγιο και εν συνεχεία των περιοχών πλησίον αυτού.

 Την αναγκαιότητα άμεσης ενίσχυσης με προσωπικό του Α’Λ/Τ ΡΙΟΥ και του Λ/Φ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, τονίζοντας ότι εγκυμονεί κινδύνους η εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας στις προβλήτες ΡΙΟΥ –ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ από έναν συνάδελφο πρώτα για την ασφάλεια του ιδίου και μετά για την αξιοπιστία του, έναντι οποιοδήποτε  κακόβουλου.

 Επίσης ζητήθηκε η λειτουργία μικτών κλιμακίων ελέγχου προκειμένου απρόσκοπτα  να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. 

 Τέθηκε το θέμα της στελέχωσης του Β΄Λ/Τ Πάτρας, οι βάρδιες του προσωπικού, η έλλειψη χώρου στο Τμήμα, η λειτουργεία του Γραφείου Ανάκρισης του Β΄Λ/Τ Πάτρας καθώς και η ανάγκη εκπαίδευσης (σεμινάρια)  του προσωπικού από διαπιστευμένα άτομα σε θέματα τροχαίας.

 Προτάθηκε η ενίσχυση του Β΄Λ/Τ Πάτρας, να γίνει σύμφωνα με τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες διότι, αν και αριθμητικά  αντιστοιχεί στην κατά το νόμο( Καλλικράτη) οργανική του σύνθεση, πραγματικά, λόγω μακρών αδειών που έχουν ληφθεί από στελέχη του Β΄Λ/Τ και αποσπάσεων σε έτερες Υπηρεσίες, η σύνθεση του Τμήματος υπολείπεται, γεγονός που εμφανώς δυσχεραίνει το έργο των συναδέλφων.

 Για άλλη μια φορά τέθηκε ως θέμα από την αντιπροσωπία του Δ.Σ της Ένωσης μας για τις μεταγωγές των κρατουμένων, (προτείναμε δημιουργία Γραφείου μεταγωγών) καθώς και ο συντονισμός των μέτρων  τάξης κατά τις απογευματινές και μη εργάσιμες ώρες στο Κ.Λ Πάτρας να γίνεται από Επόπτη, Αξιωματικό Λ.Σ. 

        Ο κ. Λιμενάρχης  από την πλευρά του αφού μας ευχαρίστησε για την παρουσία μας, συμφώνησε πως οι προτάσεις μας είναι προς την σωστή κατεύθυνση και δεσμεύτηκε για προσπάθεια επίλυσης των αιτημάτων μας.                                                                  
                                                                           ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.   

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                        ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                           ΤΣΙΟΝΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ