Με τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη συναντήθηκε χθες η  Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. με αφορμή την κατάθεση σχεδίου νόμου του ΥΝΑΝΠ στη Βουλή των Ελλήνων.

Κατά τη συνάντηση θέσαμε εκ νέου προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις ζητώντας από τον κ. ΥΝΑΝΠ να συμπεριληφθούν στο προς ψήφιση νομοσχέδιο και οι οποίες συμπυκνώνονται στα ακόλουθα:

  1. Πληρώματα πλωτών περιπολικών σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  • Υπολογισμός στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας στα πλωτά περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την επέκταση και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 του π.δ. 169/2007 (Α΄169), στους κυβερνήτες και μηχανικούς, καθώς και στους αρμενιστές και μηχανοδηγούς οι οποίοι επιχειρούν με πλωτά επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  • Θεωρούμε επιβεβλημένη την αναμόρφωση της νομοθεσίας του ωραρίου εργασίας, με ειδική μνεία στα πλωτά, αλλά και του κανονισμού λειτουργιάς πλωτών μέσων σύμφωνα πάντα με την αποστολή του Σώματος και με σκοπό να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των στελεχών.

2. Υπολογισμός χρόνου Υπηρεσίας στο διπλάσιο (μάχιμη 5ετία).

Επέκταση στο σύνολο των στελεχών του Σώματος των διατάξεων του άρθρ. 40 του Π.Δ. 169/2007. Ειδικότερα ζητήσαμε την άρση της υφιστάμενης αδικαιολόγητης διάκρισης, που υφίσταται εις βάρος μερικών κατηγοριών στελεχών, τα οποία αν και παρέχουν τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες, με βάση τις αναχρονιστικές διατάξεις του ν. 142/1974 δε δύνανται να προβούν σε αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας.

3. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας βαθμολογικά ζητώντας την αναγνώριση και την προσμέτρηση βαθμολογικά σε όλους τους Α/Ξ αποφοίτους σχολής ΔΥΛΣ του πραγματικά υπηρετηθέντος χρόνου ευδόκιμου προϋπηρεσίας στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως Λ/Φ, με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη τα οποία ετίθεντο ως υποχρεωτική προϋπόθεση για το δικαίωμα συμμετοχής των προερχομένων εκ Λ/Φ στις προκηρύξεις διαγωνισμών κατάταξης Υπαξιωματικών Λ.Σ.

4. Αποκατάσταση της αδικίας των προερχόμενων από την κατηγορία Ο.Π.Υ. – Ε.Π.Υ. – Ε.Μ.Θ. ζητώντας το άρθρ. 23 του ν. 4532/2018 (Α΄63) να εφαρμόζεται στο σύνολο των βαθμοφόρων, που έχουν υπηρετήσει ως ΟΠΥ-ΕΠΥ-ΕΜΘ στις Ένοπλες Δυνάμεις ανεξάρτητα εάν αποτελούσε προσόν κατάταξης  ή το χρόνο κατάταξής τους στις ανωτέρω σχόλες.

5. Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 81/2012 (ΦΕΚ Α’ 139) Μέγιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό. Αναφορικά με τους Αξιωματικούς προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (εντός οργανικών θέσεων) με στόχο τη βαθμολογική προσέγγιση-εναρμόνιση σε σχέση με τη βαθμολογική εξέλιξη των υπόλοιπων κατηγοριών Αξιωματικών.

Ο κ. Υπουργός μας δήλωσε ότι στο παρόν νομοσχέδιο δε θα συμπεριληφθούν νέες διατάξεις και ότι θα ακολουθήσει σύντομα νέο σχέδιο νόμου του ΥΝΑΝΠ δεσμευόμενος ότι εκεί θα ενσωματωθούν διατάξεις για περαιτέρω ενίσχυση του Σώματος και των στελεχών του.

Η Ομοσπονδία μας θα εξακολουθήσει με την ίδια επιμονή να επιδιώκει την επίτευξη στόχων προς όφελος των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.