Επικοινωνήσαμε και οφείλουμε μία αποκατάσταση.

Το  Αρχηγείο ΛΣ δεν είχε λάβει σχετική πρόσκληση από τους διοργανωτές του συνεδρίου στο ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη .

Τα Λιμενική νέα δεν έχουν κανένα λόγο να αμφισβητήσουν τον ισχυρισμό αυτό πλην όμως έχουν να παρατηρήσουν τα ακόλουθα:

1.Είναι βέβαιο ότι οι διοργανωτές κάλεσαν το Υπουργείο Ναυτιλίας και γιαυτό παρέστη και ο κύριος Υπουργός.Όλα τα υπόλοιπα είναι θέματα εσωτερικής λειτουργίας του Υπουργείου και ιδιαίτερα των υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων και Εκπαίδευσης του προσωπικού.

2.Η συνεργασία των εκπαιδευτικών μονάδων του ΛΣ(Σχολή ΣΝΔ-Λ/Φ κλπ) με μορφωτικά ιδρύματα και ΑΕΙ πρέπει να είναι στενή και καθ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους.

3. Η απουσία σε τέτοιου είδους συνέδρια φανερώνει έλλειψη προσανατολισμού στη  συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τα μορφωτικά ιδρύματα.

4.Επειδή πιστεύουμε ότι τα συμπεράσματα του συνεδρίου αλλά και οι εισηγήσεις των πανεπιστημιακών δασκάλων, αποτελούν πλούσιο υλικό για τις παραγωγικές σχολές του ΛΣ, χρήσιμη θα ήταν η διάθεση του υλικού αυτού από τους διοργανωτές του συνεδρίου, στις σχολές αυτές.

Επιπρόσθετα θα μπορούσε το γεγονός αυτό να αποτελέσει αφορμή για διαλέξεις από τους ερευνητές-καθηγητές του συνεδρίου, εντός των παραγωγικών σχολών του ΛΣ.

limenikanea.gr