Όπως συνήθως, τυχαία ενημερωθήκαμε, ότι έχει υποβληθεί στην Πολιτική Ηγεσία πρόταση προς επεξεργασία, από το διορισμένο με δικαστική απόφαση προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΛΣ Αττικής Πειραιά και Νήσων, αναφορικά με την απεμπλοκή των στελεχών ΛΣ από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα.

Επειδή το εν λόγω ζήτημα είναι υψίστης σπουδαιότητας για όλα τα στελέχη ΛΣ αλλά και το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. αφενός εφιστούμε την προσοχή στην Πολιτική Ηγεσία και αφετέρου ζητάμε να τύχουμε σχετικής ενημέρωσης επί των προθέσεων και ενεργειών της επί του ζητήματος προκειμένου στη συνέχεια τοποθετηθούμε σχετικά.

Παράλληλα καλούμε την Πολιτική Ηγεσία όπως θέσει υπό συζήτηση και τη θέσπιση νέου, σύγχρονου, δημοκρατικού  Πειθαρχικού Δικαίου για το Λιμενικό Σώμα –Ελληνική Ακτοφυλακή που, εκτός των άλλων, θα προβλέπει:

1. Κατάργηση των αναχρονιστικών ποινών του περιορισμού και της φυλάκισης για τα πειθαρχικά παραπτώματα και την εξειδίκευση των σχετικών διατάξεων των πειθαρχικών παραβάσεων και όρια στην εφαρμογή αυτών,

2. Ενεργοποίηση της διάταξης για το Συνήγορο του Λιμενικού

3. Σαφή προσδιορισμό των πειθαρχικών παραπτωμάτων

4. Εισαγωγή συγκεκριμένων παραγόντων στην επιμέτρηση της ποινής

5. Ελευθερία στην έκφραση γνώμης

6. Αποζημίωση στους αδίκως διωχθέντες.

                            Για το Δ.Σ.

      Ο Πρόεδρος              Ο Γενικός Γραμματέας

Σπύρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ        Γιάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ